Ze względu na gęsto zaludniony teren jedyną rozsądną opcją budowlaną wydał się mikrotuneling. Wśród wielu zalet technologii podkreślono wyjątkowo mały obszar zajęty pod budowę. Wykonawstwem tunelu zajęły się dwie włoskie firmy SAFAB Spa. oraz La Falce Spa. Projekt zrealizowano w dwóch odcinkach, odpowiednio 135 oraz 185 m.  Średni postęp wiercenia w zmiennych warunkach geologicznych wyniósł od 6 do 15 m na dzień. Wykorzystano rury przeciskowe CC-GRP DN 1400 dostarczone przez firmę HOBAS.  Projekt przeprowadzono na przełomie 2008 i 2009 roku.