W trakcie fazy projektowania inwestycji wykonano szereg badań geotechnicznych i prac studialnych mających określić potencjalny wpływ budowy na obszary chronione. Wywiercono wzdłuż trasy projektu wiele otworów piezometrycznych monitorujących poziom, skład i parametry wody gruntowej. Całkowita długość instalacji wyniosła 815 m. Prace tunelowe prowadzono na znacznej głębokości, przekraczającej 16 m. Średnica mikrotunelowania DN2400, została tak dobrana aby umożliwić wizualną inspekcję czoła tunelu w razie zaistniałych problemów wiertniczych. Prace wiertnicze zakończono pomyślnie w grudniu 2008 roku. Prowadzony monitoring wykluczył negatywny wpływ prac konstrukcyjnych na naturalne środowisko.