Instalacja mikrotunelowa rurociągu o średnicy wewnętrznej ID 2100 mm osiągnęła długość między dwoma komorami odległymi o 1032 m. Jest to prawdopodobnie najdłuższy pojedynczy odcinek wykonany w tej technologii na półkuli południowej.

Instalacja wymagała wykonania krzywizny w płaszczyźnie pionowej. Po wykonaniu odcinka prostego o długości 50 m, należało wywiercić 780 m sekcję przy stałym promieniu krzywizny wynoszącym 8000 m. Różnica w elewacjach pomiędzy szybem wejściowym a punktem wyjścia wyniosła 60 m.

McConnell Dowell wykorzystał urządzenie firmy Herrenknecht model AVND-2000AB. Zastosowano betonowe rury przeciskowe o długości 3 m każda oraz dziesięć pośrednich stacji przeciskowych. Wiercenie po trudnej trajektorii zostało zrealizowane dzięki systemowi nawigacji SLS-Microtunneling LT – Laser Total Station dostarczonemu przez firmę VMT Tunnel Guidance.

Wiercenie przebiegało w formacji skalnej składającej się z mułowca i piaskowca. Średni postęp na 12 godziną zmianę wyniósł 7,5 m. Uzyskana dokładność wiercenia była lepsza niż 50 mm zarówno w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Projekt zrealizowano pomiędzy sierpniem i październikiem 2010.