Jest ona organizowana cyklicznie co dwa lata naprzemiennie z konferencjami krajowymi dotyczącymi urządzeń, materiałów i technologii w wodociągach i kanalizacji. Tegoroczne wydarzenie było konferencją programową Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej oraz konferencją programową PFTT, która jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych z siedzibą w Londynie i w bieżącym roku obchodzi jubileusz 10-lecia swej działalności. Z tej okazji m.in. przyznane zostały 3 jubileuszowe statuetki "Expert 2008", które otrzymali dr Dec Downey, mgr inż. Jerzy Adamski, mgr inż. Arkadiusz Bachan.
Zagranicznymi współorganizatorami konferencji było ISTT - Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych, EFUC - Europejskie Forum Konstrukcji Podziemnych i Centrum Technologii Bezwykopowych Louisiana Technology University z USA. Współorganizatorami krajowymi konferencji była Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" i "WOD - KAN Consulting". Patronat nad konferencją objął Minister Budownictwa a patronat medialny sprawowało m. in. nasze wydawnictwo.
Otwarcia konferencji i powitania gości dokonał przewodniczący konferencji, prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski z Politechniki Świętokrzyskiej, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych. Swoją obecnością konferencję zaszczycili m.in. prezes ISTT dr Dec Downey, prof. Thomas Wegener organizujący corocznie konferencje w Oldenburgu, - prof. Piotr Srytr z Uniwersytetu Technicznego w Pradze, prof. Menejluk Aleksander Iwanowicz z Odessy, prof. Niranjan Swarup z Indii oraz liczna grupa polskich profesorów reprezentujących Krajową Radę Gospodarki Wodnej w Warszawie, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, AGH w Krakowie, Politechnikę Warszawską, Wrocławską oraz Akademię Rolniczą w Poznaniu.
Tematyka konferencji obejmowała swym zakresem: bezwykopową budowę i odnowę sieci podziemnych, rury w technologiach bezwykopowych, materiały renowacyjne, urządzenia w technologiach bezwykopowych, aspekty geotechniczne. Sporo uwagi poświęcono również najnowszym osiągnięciom w technologiach bezwykopowych. Ważnym tematem konferencji było bezpieczeństwo prowadzenia robót i ich aspekty prawne. Ponadto omawiano zagadnienia bezwykopowej diagnostyki przewodów podziemnych, projektowanie w technologiach bezwykopowych oraz tunelowanie wielkogabarytowe.
Ważnym elementem obok wykładowej i seminaryjnej części konferencji była wystawa wewnętrzna i zewnętrzna, gdzie prezentujące swoje produkty i możliwości firmy znacznie wzbogaciły i urozmaiciły program kieleckiego wydarzenia. Stanowiska wewnętrzne zorganizowane zostały przez 22 a zewnętrzne przez 6 firm zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wśród gości i uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele wielu firm branżowych związanych z technologiami bezwykopowymi, pracownicy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, czy biur projektowych. Poza gośćmi z kraju, uczestnikami wydarzeń była liczna grupa osób z całej Europy a nawet z Indii, Kolumbii i Bogoty.
Dbając o dobrą atmosferę i przyjemne spędzenie czasu w trakcie trzydniowej konferencji organizatorzy zapewnili gościom również część rozrywkową spotkania podczas biesiady przy ognisku w pobliżu Puszczy Świętokrzyskiej połączonej w występem zespołu muzycznego. Tego rodzaju spotkania mają duże znaczenie dla zacieśnienia więzów współpracy, lepszego poznania partnerów biznesowych, prowadzenia ważnych rozmów i integrację w środowisku branżowym. Drugiego dnia konferencji zorganizowano uroczystą Galę wieczorną, której głównym punktem było wręczenie statuetek EKSPERT 2008. Nagrody wręczono firmom, jakie wniosły konkretny, istotny wkład w rozwój technik bezwykopowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Przyznanie nagród odbyło się na podstawie głosów nadesłanych od członków komisji oceniającej. Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano łącznie 5 statuetek EXPERT 2008.
W kategorii bezwykopowa budowa w Polsce statuetkę EXPERT 2008 otrzymała firma Keramo-Steinzeug N.V. za przejście pod pasem startowym lotniska w Gdańsku - Rębiechowie, rura kamionkowa przeciskowa glazurowana CreaDig DN 800.
W kategorii bezwykopowa odnowa w Polsce nagrodę otrzymała firma Amitech Poland sp. z o.o. za Renowację magistrali wodociągowych w Łodzi DN1000, DN800 o łącznej długości 26 km rurami GRP FLOWTITE metodą reliningu. EXPERT 2008 w kategorii bezwykopowa odnowa poza granicami Polski został przyznany firmie Per Aarsleff A/S za renowację syfonu ściekowego o średnicy DN1400 na odcinku 300 m pod rzeką Moskwą wykonana metodą rękawa Aarsleff (CIPP) w trudnych warunkach zimowych.
Firma Else sp. z o.o / Ibak Helmut Hunger GmbH otrzymała statuetkę w kategorii innowacyjny produkt za System Telewizyjnej Inspekcji Kanalizacji BS5 z kamerą ARGUS5 firmy IBAK. Insituform sp. z o.o również nagrodzono w kategorii innowacyjny produkt za iPlus Composite - rękaw (CIPP) wzmocniony włóknami węglowymi lub szklanymi.
Dodatkowo podczas uroczystej Gali specjalnymi pamiątkowymi grawertonami zostali odznaczeni wszyscy sponsorzy konferencji No-Dig Poland 2008.
W ostatnim dniu konferencji wręczono także nagrody PFTT III-ej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace dyplomowe magisterskie - opracowane w roku akademickim 2006/2007 i wnoszące istotny wkład w propagowanie w kraju technik bezwykopowych.
Dla pozostających dłużej w Kielcach gości, po zakończeniu konferencji organizatorzy przewidzieli dla nich alternatywne wycieczki nie tylko w okolicach Kielc ale również do Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce. Serdecznie gratulujemy organizatorom przygotowania i przeprowadzenia z sukcesem tego przedsięwzięcia. Życząc organizatorom dalszych sukcesów już dziś zapraszamy w ich imieniu na koleją konferencję No-Dig w roku 2010.