Spotkanie otworzyły wystąpienia Wojewody Opolskiego - Bogdana Tomaszka, Marszałka Województwa Opolskiego - Grzegorza Kubata oraz Burmistrza Miasta Brzeg - Wojciecha Huczyńskiego. Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Józef Kotyś, rozpoczął merytoryczną część Konferencji bardzo ciekawym wystąpieniem dotyczącym możliwości wsparcia infrastruktury technicznej województwa opolskiego z funduszy strukturalnych w zbliżających się latach 2007-2013.
Kolejne wykłady dotyczyły szeroko rozumianej kwestii budownictwa podziemnego, zarówno pod względem jego finansowania i współpracy z jednostkami publicznymi, jak i wykorzystania nowoczesnych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Szczególnie ciekawym był wykład prof. dr hab. inż. Cezarego Madryasa z Politechniki Wrocławskiej, odnośnie materiałów dla nowoczesnych systemów kanalizacyjnych. W referacie tym autor bardzo szeroko przedstawił zarówno wady, jak i zalety wszystkich materiałów wykorzystywanych do budowy rurociągów, dostępnych na rynku polskim.

Godnym podkreślenia jest fakt, iż sam pomysł konferencji nie polegał tylko na prezentacji firmy HABA-BETON, bedącej głównym organizatorem, ale także na przedstawieniu licznie zgromadzonym uczestnikom szeregu ciekawych referatów dotyczących wykorzystania środków oraz zaprezentowania zarówno wad, jak i zalet materiałów do budownictwa podziemnego. Na koniec konferencji organizator zaprezentował rury kanalizacyjne DN2400 wykonane z betonów wysokowartościowych, będących bardzo odpornymi na działanie bardzo agresywnych ścieków. Rury te przeznaczone były na realizację projektu budowy kolektora w ulicy Północnej w Poznaniu, realizowanego przez firmę Hydrobudowa9 na zlecenie Aquanet S.A. Podsumowując, pozwolimy sobie na stwierdzenie, iż chwała organizatorom za rzetelne przedstawienie szeregu ciekawych referatów oraz zgromadzenie przedstawicieli różnych środowisk związanych z budownictwem podziemnym, nie tylko od strony wykonawczej, ale również wśród władz i inwestorów lokalnych. Gratulując organizatorom życzymy jednocześnie kolejnych jakże udanych form promocji technologii bezwykopowych.