Zgodnie ze słowami dyrektora Targów Berlińskich (Messe Berlin) dr Christiana Göke, "WASSER BERLIN to targi, które udowadniają znaczenie tego przemysłu. Jednym z najistotniejszych zjawisk jest wzrost ilości gości zagranicznych, handlowych oraz delegacji". Do pozytywnych zmian należy też rosnąca liczba uczestników zagranicznych, która w tym roku przekroczyła 20% wszystkich gości.
W wystawie udział wzięło 630 wystawców z 30 krajów. Powierzchnia przez nich zajęta to ponad 46 tysięcy metrów w sześciu halach. Wystawcy, z pośród których 187 pochodziło z zagranicy, zaprezentowali innowacyjne produkty i usługi, rozmieszczone według dziedzin dla jakich są przeznaczone. Należy tu wymienić następujące sektory tematyczne: oczyszczenie wody i ścieków, pozyskiwanie wody, odprowadzanie ścieków, systemy wiertnicze, pompy. Targi GAS BERLIN odbyły się po raz czwarty i podobnie jak w przypadku WASSER BERLIN, skoncentrowały na prezentacji nowych technologii. Przedstawione wszelkie rozwiązania dotyczące gazu, począwszy od jego pozyskiwania, a skończywszy na transporcie i dystrybucji. Wykorzystaniu gazu jako paliwa do samochodu rozwiązania ekologicznego o ogromnym potencjale - poświęcono specjalną prezentację.
Targom towarzyszył międzynarodowy kongres razem z Europejskim Forum Gazu i Wody. Kongres przyciągnął ponad 700 uczestników, a w sumie w imprezie udział wzięło ponad 5 tysięcy specjalistów z różnych dziedzin.
Targom towarzyszył również pokaz renowacji za pomocą technologii Swagelining. Organizatorami pokazu była firma Egeplast GmbH & Co. KG, Egeplast Polska Sp. z o.o. oraz Ludwig Pfeiffer GmbH. Podczas pokazu zainstalowano rurę Egelen DN1032 firmy Egeplast wykonanej z PE100. Była to specjalnie przygotowana rura z właściwościami do technologii Swagelinig. Poszczególne odcinki zamontowano w ekspresowym tempie. Pierwszego dnia podczas dziewięciu godzin zainstalowano 330 metrów, zaś drugiego podczas siedmiu godzin 278 metrów. W sumie poddano renowacji 930 metrów wodociągu. Pokaz cieszył się dość dużym zainteresowaniem i jeszcze raz dowiódł, iż formuła pokazów połączonych z wystawą i konferencją cieszy się największą popularnością.
Niezależna organizacja marketingowa przeprowadziła wśród wystawców panel, na podstawie którego przygotowano raport o wynikach targów. Prawie 85% uczestników oceniło udział w targach jako sukces dla działalności ich firmy, 19% zadeklarowało podpisanie kontraktów w trakcie trwania imprezy, zaś 87% spodziewa się pozytywnych konsekwencji handlowych swojego udziału w targach. Również 87% zapowiedziało swój udział w kolejnej edycji WASSER BERLIN i GAS BERLIN.