Impreza zorganizowana została przez Zakład Inżynierii Miejskiej Instytuty Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej jako konferencja programowa PSTB (Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych), PFTT (Polskiej Fundacji Technologii Bezwykopowych) oraz EFUC (Europejskie Forum Budownictwa Podziemnego). Patronat medialny nad konferencją objęło nasze wydawnictwo. Współorganizatorami konferencji były także:

  • Urząd Miejski Wrocławia
  • MPWiK we Wrocławoi8 Sp. z o.o.
  • MPEC Wrocław S.A.
  • DSP Sp. z o.o. – Zakład Gazowniczy Wrocław
  • TP S.A. – Obszar Telekomunikacji we Wrocławiu
  • Telefonia dialog S.A.

Tematyka konferencji obejmowała m.in. bezwykopowe metody technicznej rehabilitacji, budowę obiektów podziemnej infrastruktury miast, aspekty ekologiczne związane z rozwojem i eksploatacją infrastruktury podziemnej, metody oceny stanu technicznego, nowe rozwiązania materiałowe i technologiczne oraz komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji, bazy danych oraz mapy numeryczne.
Międzynarodowe grono uczestników mogło poszerzyć zakres swojej wiedzy technicznej i zapoznać się z nowinkami technicznymi oraz prezentacjami wybranych technologii i produktów. Liczną grupę prelegentów stanowili goście z zagranicznych instytucji, którzy prezentowali najciekawsze projekty i badania techniczne w swoim kraju.
Od wielu lat celem organizatorów jest promowanie technologii bezwykopowych oraz umożliwienie kontaktu teoretyków z praktykami, dlatego do dyskusji zaproszono zarówno naukowców, jak i praktyków, inwestorów i wykonawców. Stwierdzić można, iż po raz kolejny udało się z dobrym skutkiem zrealizować założenie organizatorów, ponieważ niejednokrotnie podczas dyskusji oficjalnej, czy rozmów kuluarowych, dało się słyszeć rozmowy dotyczące wymiany doświadczeń praktycznych oraz wyników badań naukowych.
Konferencji towarzyszyła wystawa, na której swoje produkty i usługi demonstrowały firmy z branży. Wśród nich mogliśmy znaleźć producentów urządzeń mikrotunelowych, HDD, inspekcyjnych, georadarów, jak również rur i chemii budowlanej oraz wykonawców w technologiach bezwykopowych.
W ostatni dzień wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w obradach okrągłego stołu EFUC, w ramach których wystąpili profesorowie z uczelni rosyjskich i niemieckich. Rosyjscy specjaliści mówili o zastosowaniu i niszczeniu betonu w konstrukcjach podziemnych, natomiast przedstawiciel Uniwersytetu w Hamburgu, prof. Rolf Bielecki, m.in. omówił kwestie techniczne zawierania umów. Następne spotkanie EFUC zaplanowano na 22 marca 2006 w Doniecku na Ukrainie.
Tym samym, listopadową konferencję „INFRASTRUKTURA PODZIEMNA MIAST”, stanowczo należy zaliczyć do udanych, a prof. Cezaremu Madrysowi oraz dr Andrzejowi Kolonko i całemu zespołowi pogratulować sukcesu.