Ta letniskowa miejscowość przywitała uczestników piękną słoneczną pogodą, co nie jest wcale częste na początku kwietnia. Program konferencji obejmował tematy związane zarówno z budową, jak i renowacją sieci wodno- kanalizacyjnych. Obrady toczyły się równocześnie w dwóch salach i były tłumaczone symultanicznie na język angielski. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie referaty wydrukowano starannie w postaci Zeszytu Naukowego Politechniki Świętokrzyskiej.
Więcej niż dotychczas uwagi poświęcono technologiom bezwykopowym. Jeżeli odzwierciedla to aktualną tendencję i preferencje na rynku wod-kan to należy się tylko z tego faktu cieszyć. Przemysł komunalny jak rzadko który nadaje się w pełni do zastosowania nowoczesnych rozwiązań zarówno technologicznych jak i materiałowych. Omówiono na sesji plenarnej kilka interesujących, zrealizowanych w Polsce projektów. Nie pominięto również aspektów prawnych, finansowych w odniesieniu do projektowania, budowy i eksploatacji sieci. Konferencji towarzyszyła wystawa, na której prezentowali się producenci i dostawcy rur, pomp, sprzętu do inspekcji i renowacji, jak również budowy sieci. W programie znalazła się też prezentacja maszyny i jej osprzętu do bezwykopowego układania przykanalików firmy Perforator. Niestety ostatni dzień konferencji zbiegł się z datą pogrzebu Jan Pawła II, zaś cała konferencja odbywała się podczas żałoby narodowej. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i wszystkie obrady były poprowadzone w ten sposób, iż nie kolidowały z uroczystościami pogrzebowymi, zaś środki przeznaczone na występ artystów podczas wieczornej kolacji przekazali na dom dziecka. Gratulujemy udanej i potrzebnej środowisku imprezy.

Organizator: POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA Katedra Wodociągów i Kanalizacji adres: 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia P.P. 1 tel: \"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"+48 41 342 44 50\"\" fax: +48 41 342 44 73 e-mail: konferencja.kielce@wp.pl www: http://republika.pl/konferencja_kielce