Targi stanowiące cenne źródło wiedzy na temat nowinek z branży technologii bezwykopowych odwiedziło blisko 2000 zwiedzających. Branża bezwykopowa reprezentowana była przez 70 wystawców z wszystkich zakątków świata. Zdecydowaną większość wystawców stanowili producenci i dostawcy, zaś jedynie drobną cząstkę wykonawcy. Pośród prezentujących swoją ofertę firm znalazły się także instytuty naukowo-badawcze, ośrodki edukacyjne oraz stowarzyszenia. Przeważającą część wystawców stanowili producenci i dostawcy różnego rodzaju sprzętu i materiałów stosowanych do rehabilitacji sieci. Zwiedzający mogli również znaleźć maszyny mikrotunelowe, HDD, czy też rury stosowane do bezwykopowego układania sieci.
Jednocześnie z ekspozycją targową trwały obrady kongresu, w którym udział wzięło ponad 500 słuchaczy, niejednokrotnie czynnie włączających się w dyskusję. Obyło się 30 wykładów, 10 posiedzeń plenarnych z tłumaczeniami symultanicznymi w językach angielskim, niemieckim i rosyjskim przygotowanych przez ekspertów z dziedziny nauki, gospodarki i administracji, dotyczących przyszłościowych rozwiązań w budownictwie i konserwacji struktur podziemnych. Uzupełnieniem było 18 warsztatów. W warsztatach narodowych, także w języku japońskim, przedstawiciele poszczególnych narodowości przestawili dodatkowo obok rozwiązań technicznych, kulturalne osobliwości swoich krajów. Objaśniono wprowadzone już europejskie programy badawcze CARE-W i CARE-S, dotyczące strategii renowacji przewodów zasilających i odprowadzających, podobnie jak zaczynający się w 2005 roku projekt badawczy GO EUROPE mający na celu rozwój struktur podziemnych w Europie środkowej i wschodniej, którego uczestnikiem jest Uniwersytet Hamburski. Wśród uczestników zarówno wystawy, jak i kongresu znaczną grupę stanowili uczestnicy z krajów azjatyckich oraz byłego Związku Radzieckiego. Świadczy to nie tylko o ich ogromnym zainteresowaniu branżą bezwykopową, czysto technicznie, lecz również jak wynikało z rozmów o docelowym stosowaniu najnowocześniejszych technologii na ich rodzimych placach budów. Przedstawiciele Polski także stanowili dość liczną grupę zwiedzających. Pomimo, iż nasze rodzime firmy nie prezentowały się osobiście na hamburskich targach, to jednak dzięki wydaniu specjalnemu Inżynierii Bezwykopowej w języku angielskim, część z nich zaprezentowała swoje oferty na nowo otwartym rynku unijnym. A przyznać należy, iż stoisko naszego wydawnictwa cieszyło się sporą popularnością wśród zwiedzających targi.