Program konferencji był dość obfity i obejmował dwa dni. Pierwszego dnia mogliśmy zapoznać się z historią CzSTT oraz technologii bezwykopowych w Czechach i na Słowacji. W trakcie sesji technicznych referat, jako jeden z prelegentów przedstawił m.in. prof. Andrzej Kuliczkowski z Politechniki Kieleckiej, co było miłym polskim akcentem na tej imprezie. W kolejnych referatach uczestnicy mogli zapoznać się z nowościami na rynku czeskim, a także rozwijano temat poruszony przez profesora A.Kuliczkowskiego o prawidłowym doborze technologii oraz o normach europejskich. Wieczorne rozmowy kuluarowe połączone z degustacją wina odbywały się w jakże urokliwej zabytkowej winiarni. Punktem kulminacyjnym biesiady był występ rycerzy oraz wręczenie wyróżnień dla najbardziej zasłużonych w technologiach bezwykopowych. Drugiego dnia wygłoszono referaty w kolejnych dwu sesjach technicznych. Zaprezentowano wykonane projekty w mikrotunnelingu, HDD i oczywiście w rehabilitacji sieci. Kolejnym polskim akcentem był referat wygłoszony przez Panią Annę Wróblewską, reprezentująca koncern Wavin. Czechy, podobnie jak Polska, większość projektów rehabilitacji i budowy sieci realizują w oparciu o fundusze UE. Przykładem, iż udaje im się dość dobrze wykorzystać dofinansowanie z UE może być projekt w Mariańskich Łaźniach, który był nominowany do nagrody naszego magazynu TYTAN 2003, jako projekt europejski oraz jest nominowany do NO-DIG Award 2003. Ten i wiele innych projektów zrealizowanych w oparciu o fundusze UE dowodzą, iż akcesja nowych krajów w struktury UE to nie tylko składka członkowska, lecz również możliwość pozyskania środków. Środków, które dają możliwość poprawy całej infrastruktury nowo wstępujących krajów, lecz trzeba o nie mocno zabiegać. Już dziś w imieniu organizatorów zapraszamy na koleją konferencję.