Uroczystego otwarcia targów dokonali Ryszard Krystek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Jan Edward van Craanen Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce, Kazimierz Barczyk Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Marek Banasik Prezes Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych.
Zaproszeni goście, życząc sukcesów organizatorom i udanych kontraktów wystawcom, podkreślili, że targi INFRATECH to znakomity przykład owocnej polsko-holenderskiej współpracy w zjednoczonej Europie.

W salach wystawienniczych Pałacu Kultury i Nauki swoje stoiska zaprezentowało 62 firmy z Polski i z zagranicy, w tym duża grupa przedsiębiorców z Holandii prezentujących najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii bezwykopowych, metod stabilizacji gruntu, przygotowania terenu pod inwestycje drogowe i przemysłowe, urządzeń pomiarowych, maszyn budowlanych, rodzajów nawierzchni drogowych. Wystawcy zaprezentowali ponadto ofertę z zakresu inżynierii ruchu, infrastruktury kolejowej, usług telekomunikacyjnych i infrastruktury komunalnej.

Targom towarzyszyły konferencje i seminaria, dotyczące finansowania inwestycji infrastrukturalnych w Polsce w oparciu o fundusze unijne. Pierwszego września odbyła się konferencja Narodowy Program Rozwoju Infrastruktury organizowana przez Zarząd Targów Warszawskich Biura Reklamy S.A. oraz Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea. Konferencję otworzył Ryszard Krystek z Ministerstwa Infrastruktury, który zapowiedział przeprowadzenie w najbliższych latach kluczowej dla Warszawy inwestycji - nowego portu lotniczego. Podczas konferencji strategie sektorowe przedstawili Marek Szczepański Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Marek Krawczyk Ministerstwo Infrastruktury, Waldemar Fabirkiewicz Urząd Transportu Kolejowego, Włodzimierz Bilski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Ciorgoń Urząd Zamówień Publicznych.

Drugi września należał do inwestorów samorządowych, którzy odwiedzili wystawę i wzięli udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej "Inwestycje Infrastrukturalne - transport, ochrona środowiska, infrastruktura społeczna. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej." Sposoby efektywnego wykorzystania pomocy unijnej oraz możliwości finansowania inwestycji w oparciu o środki krajowe były tematem wystąpień: Hanny Gronkiewicz Waltz Wiceprezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Jana Krzysztofa Bieleckiego Prezesa PEKAO S.A., Mirosława Czekaja Wiceprezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. Zaś doświadczeniami z zakresu realizacji inwestycji infrastrukturalnych podzielili się Janusz Sepioł - Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojciech Boroński - Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Urszula Królikowska Urząd Miasta Łodzi. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji samorządowej z całej Polski oraz prywatni przedsiębiorcy.

Podczas targów przyznano nagrody Grand Prix INFRATECH 2004. Jury konkursu złożone ze specjalistów reprezentujących obecne na targach branże dokonało przeglądu wniosków zgłoszonych produktów i usług. Podczas oceniania Jury brało pod uwagę zastosowanie nowoczesnych technologii, funkcjonalność i precyzję wykonania oraz dostępność na polskim rynku. Kierując się niniejszymi kryteriami Jury postanowiło przyznać Grand Prix INFRATECH 2004 w kategorii produktu firmie Amitech Polska Sp. z o.o. za rury przeciskowe CC GRP SWEDEPIPE. Grand Prix INFRATECH 2004 w kategorii usług przyznano firmie Przedsiębiorstwo BETA S.A. za pierwsze w Polsce zastosowanie technologii HDD - sterowany przewiert horyzontalny.
Ponadto Jury postanowiło przyznać wyróżnienie dla Profextru B.V. z Holandii za debiutujący na polskim rynku system ochrony nadbrzeży PROLOCK.

Międzynarodowe Targi Infrastruktury INFRATECH Polska 2004 zostały zorganizowane przez Zarząd Targów Warszawskich Biura Reklamy S.A. we współpracy z holenderskim operatorem targowym Ahoy\' Congress & Event Management - Targi Rotterdam. Była to pierwsza polska edycja, święcących od lat sukcesy Europejskich Targów Infrastruktury, które od 12 lat odbywają się w Centrum Wystawienniczym Rotterdam Hall i swoim zasięgiem obejmują największy europejski port przeładunkowy - Rotterdam.
Oferta wystawiennicza targów INFRATECH Polska została skierowana głównie do specjalistów, budowniczych infrastruktury oraz inwestorów. Być może zawężenie oferty do ścisłego grona specjalistów sprawiło, że targi nie przyciągnęły zbyt wielu zwiedzających. Sale wystawowe Pałacu Kultury i Nauki odwiedzili fachowcy, którzy byli zainteresowani targami i udziałem w konferencjach. Impreza będzie się jednak rozwijać, bowiem z wypowiedzi wystawców, którzy swoją ofertą zaciekawili odwiedzających, wynika że w stolicy potrzebna jest duża, międzynarodowa impreza wystawiennicza kompleksowo poświęcona infrastrukturze, impreza na miarę holenderskiego INFRATECH\'u.