Umowa dotyczy pierwszego etapu budowy układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka.

"W ramach umowy Konsorcjum zrealizuje budowę kolektora ogólnospławnego DN 2,80 m o długości ok. 6 km oraz przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowanym układem przesyłowym a także wykona roboty odtworzeniowe" - czytamy w komunikacie.
Umowa ma zostać ukończona w terminie do dnia 31 września 2010 roku. W ramach umowy Hydrobudowa 9 ma wykonać 50% prac, a "Metro:" - 40%.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa Hydrobudowa Polska miała 60,54 mln zł zysku wobec 58,87 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1217,90 mln zł wobec 844,90 mln zł.
Głównym akcjonariuszem Hydrobudowa Polska jest PBG, które kontroluje ponad 60% akcji.