Zastosowana technika polega na wtłoczeniu pod wpływem sprężonego powietrza odpowiednio skrojonego na wymiar  żywicznego rękawa do wnętrza rury kanalizacyjnej. Po wprowadzeniu i utwardzeniu parą wodną, rękaw tworzy jednolity odcinek rury, wypełniając wszelkie nieszczelności kanału. Proces koniecznie musi zostać poprzedzony czyszczeniem sieci oraz inspekcją telewizyjną w celu pozyskania pomiarów i wyeliminowania nierówności, które mogłyby być odpowiedzialne za spowodowanie uszkodzenia rękawa.

Zastosowana mettoda nie jest wykorzystywana po raz pierwszy. Wcześniej MPWiK wykorzystało ją już  w pracach kanalizacyjnych min. na ul. Gwarków, Krasickiego, Szymanowskiego, Sławkowskiej.