Wartość kontraktu zleconego firmom Shtang Construction & Engineering oraz Zublin International z Niemiec wynosi 67 mln USD. Wykonawcy zadeklarowali ukończenie instalacji w ciągu trzech lat.