Prace rehabilitacyjne  będą wykonane na instalacji zasilającej miejscową oczyszczalnię ścieków. Instalacja pozostaje w ekspolatacji od 35 lat. Zabiegowi renowacji zostanie poddane jednocześnie 80 studni kanalizacyjnych.