Urządzenie Robbins Double Shield TBM zakończyło wiercenie pierwszej sekcji tunelu w lipcu 2009. 
Wydrążony odcinek ma długość 2,1 km i przebiega pomiędzy Newlands Road a Jukes Road na północnych przedmieściach miasta. Po krótkim przeglądzie, maszyna TBM zostanie skierowana do kolejnego odcinka o długości 1,1 km, gdzie nowa instalacja zostania włączona do istniejącego systemu kanalizacyjnego. 

Niektóre odcinki tuneli w sekcji 2 wykonywane są metodą górniczą (drill and blast). Przewaga metody tarczowej TBM uwidacznia się między innymi w postępie prac, a także w możliwości wiercenia w systemie 24h, nawet w pobliżu budynków mieszkalnych.

Northern Sewerage Project (NSP) obejmuje wykonawstwo 12,5 km tuneli na terenach obsługiwanych przed dwie firmy komunalne Melbourne Water oraz Yara Valley Water. Zgodnie z założonym harmonogramem nowe instalacje powstaną do połowy 2012 roku.  
.