"Zarząd Pol-Aqua informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło pismo Aquanet. W korespondencji tej poinformowano o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ‘Kontrakt nr K-23 - Aglomeracja Poznań: Budowa Kolektora Prawobrzeżnego II na odcinku od ul. Głównej od skrzyżowania ul. Milczańskiej i Bolesława Krzywoustego w Poznaniu wraz z Budową Kolektora Deszczowego'" - czytamy w komunikacie.

Partnerem konsorcjum to Sonntag Baugesellschaft mbH oraz Pharmgas. Zgodnie ze wstępnych podziałem zakresu robót na Pol-Aqua przypadnie 60% całego zakresu robót. Spółka Pol-Aqua miała 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 7,48 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 335,25 mln zł wobec 205,18 mln zł rok wcześniej.