Wiercenia HDD zostaną użyte do instalacji pod następującymi rzekami: Padma, Atrai, Boral, Khalishadanga, Goja oraz Nanda Goja. Projektowane długości przekroczeń wynoszą od 600 do 1800m. Oferenci powinni wykazać się w referencjach doświadczeniem w budowie metodą HDD rurociagów o średnicy 760mm (30”) na dystansie co najmniej 1500 m.
GTCL planuje w najbliższych latach wykonanie blisko 900 km gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia, głównie w południowo-wschodniej części Bangladeszu.