Kontrakt rehabilitacyjny obejmie ponad 200 km rur kanalizacyjnych oraz kolektory deszczowe. Rury mają zostać naprawione do 2012 roku. Nowe wykładziny zabezpieczą i uszczelnią rurociągi na następne 50 lat

Jeden z beneficjentów kontraktu firma Insituform Pacific zrealizowała w ostatnich latach ponad 25 podobnych projektów naprawy kanalizacji w dużych miastach regionu.