Będzie się on składać z dwóch równoległych nitek: od rosyjskiego Wyborga do niemieckiego nadmorskiego miasta Fraisfalde, o przepustowości po 27,5 mld m sześc. gazu rocznie. Cała budowa ma się zakończyć w 2012 r.