W ramach przedsięwzięcia powstanie kolektor ogólnospławny o średnicy 2,8 m i długości blisko 1,4 km wraz z komorami. Jako metodę budowy wybrano technologię bezwykopową - mikrotunelowanie. Poza kolektorami ogólnospławnymi zbudowany zostanie odcinek kolektora Burakowskiego Bis i kanału zrzutowego przelewu burzowego o długości około 250 m razem z komorami: pomiarową, kaskadową i połączeniową.
 
Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie pilny i jest dostosowane do „Budowa Trasy Mostu Północnego: zadanie 1 etap I od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską”.
 
Formuła przetargu jest ograniczona, a wnioski o dopuszczenie do postępowania potencjalni wykonawcy mogą zgłaszać do 5 listopada 2009 r. Kiedy wnioski zostaną ocenione, wybrane firmy otrzymają specyfikację techniczną inwestycji, by mogły przygotować oferty. Kolejnym krokiem bedzie wybór najlepszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą.