GAZOBUDOWA zrealizowała ponad 70 % krajowej sieci przesyłowej gazu, wybudowała kilkanaście tysięcy kilometrów gazociągów wysokiego ciśnienia oraz kilka tysięcy kilometrów sieci rozdzielczej,.

Najważniejszą dotychczasową inwestycją była budowa 270 km polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zachodnia o średnicy 1400 mm. Jest to jedyny gazociąg w Polsce posiadający międzynarodowy Certyfikat Bezpieczeństwa wydany przez Bureau Veritas.