Renawację jajowego kanału o wymiarach 1400 x 1900 mm położonego w rejonie ważnego, śródlądowego portu na rzece Ren zlecono firmie SMC Reha. Łączna długość odnowionego kanału to 1530 m, z czego moduły GRP o wymiarach 1230 x 1660 mm zostały zastosowane na odcinku 550 m. Zdaniem inżyniera projektu, sliplinning okazał w tym wypadku najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.