Inwestycja pod nazwą „Budowa kolektora sanitarnego przebiegającego na odcinku Oczyszczalnia Ścieków – ul. Fabryczna – ul. Sienkiewicza w Ciechanowie" została zrealizowana przez konsorcjum firm PRI INKOP sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz PPH Meliorex sp. z o.o. (konsorcjant). W okresie od lipca 2013 r. do listopada 2014 r. wybudowano kolektor sanitarny DN800 mm o długości 2063 m, z czego 1992 m wykonała firma INKOP metodą mikrotunelowania.

Ponadto, wykonano kolektor sanitarny DN400mm o długości 802 m metodą przewiertu sterowanego, przełączenia do istniejącej sieci DN500 mm, i DN200 mm metodą przewiertu sterowanego oraz przełączenia do istniejącej sieci DN300 metodą wykopu otwartego. Łączna długość wybudowanej sieci wynosi 2956 m, z czego 2792 m wykonano metodą bezwykopową. Całość robót bezwykopowych tj. mikrotunelowanie DN800 oraz przewierty sterowane DN500, DN400, DN200 wykonała firma INKOP.

Zakończenie robót wyznaczono na dzień 09.02.2015 r.

28 listopada 2014 r. lider konsorcjum PRI INKOP powiadomił zamawiającego ZWiK w Ciechanowie o wykonaniu całości robót i zgłosił gotowość do odbioru inwestycji.

Przejęcie robót potwierdzone Protokołem odbioru końcowego zakończyło się 29 stycznia 2015 r. 

Zobacz fotogalerię z budowy kolektora sanitarnego w Ciechanowie