Budowa kanalizacji w ul. Głębockiej znacząco poprawi komfort życia mieszkańców tej części Warszawy i stan środowiska naturalnego.

Zadanie przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości blisko 2,4 km oraz pompowni ścieków z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Przeprowadzone zostaną również roboty związane z odtworzeniem nawierzchni ulic.

Prace realizowane będą zarówno bezwykopowo, jak i w wykopie otwartym. W technologii bezwykopowej z wykorzystaniem mikrotunelowania i przewiertu sterowanego zostanie wykonanych łącznie około 1376 mb kanalizacji w zakresie średnic DN200–DN600. Dla realizacji prac mikrotunelowych zostaną wykonane komory startowe, żelbetowe o średnicy DN3200, komory odbiorcze o średnicy DN2500, a komory przelotowe o średnicy DN2000.

Wykop otwarty obejmuje wykonanie około 1023 mb kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w zakresie średnic DN110 – DN400.

Prace realizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP. Ich zakończenie przewidziane jest na styczeń 2016 r.