Obecnie poszukiwani są wykonawcy prac. Do końca czerwca 2016 r. ma być zainstalowany rurociąg o średnicy 2400 mm na długości 500 m wzdłuż 37. Ulicy. Drugi rurociąg o takiej samej średnicy będzie prowadzić do rzeki Elbow. Rury na długości 125 m zostaną ułożone do końca 2017 r.