Wykonując badanie metodą elektromagnetyczną konsultanci wykryli znaczącą, postępującą utratę siły sprężającej na jednym z odcinków rury PCCP, co wskazywało na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. To miejsce znajdowało się niespełna 25 stóp (7,6 m) od czynnej podmiejskiej oraz prowadzącej przewozy przemysłowej linii kolejowej. Po odwodnieniu przewodu, przystąpiono do inspekcji wizualnej i zidentyfikowano liczne podłużne pęknięcia.

Usunięcie i wymiana tego uszkodzonego odcinka o długości 20 stóp (6,096 m) byłoby trudnym i nieopłacalnym zadaniem oraz mogłoby na dłuższy czas znacząco negatywnie wpłynąć na rozkład jazdy pociągów.

W obliczu takich wyzwań właściciel zdecydował się na zastosowanie wewnątrz wadliwej sekcji rur wzmocnienia z wytwarzanego przez spółkę Fifce Company systemu na bazie wykładziny z włókien węglowych (CFRP). Firma ta specjalizuje się w produkcji materiałów na bazie włókien węglowych nasączonych polimerami, używanymi do wzmacniania rurociągów, konstrukcji i obiektów infrastruktury.

Ta alternatywna metoda naprawy została zaakceptowana przez zarządcę sieci do zastosowań awaryjnych, dotyczących uszkodzonych odcinków rur, ponieważ pozwala na szybkie wykonanie, ma krótki czas utwardzania i jest możliwy natychmiastowy powrót naprawionego przewodu do pracy.