• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Innowacyjna metoda ogrzewania budynku ciepłem z gruntu ziemi

Energia geotermalna cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem


Opublikowano: 04-01-2017 Źródło: inzynieria.com

Rosnące koszty ogrzewania konwencjonalnego wymuszają na inwestorach poszukiwania alternatywnych i tańszych źródeł energii cieplnej.


Innowacyjna metoda ogrzewania budynku ciepłem z gruntu ziemi /Fot. DTA-Technik
Innowacyjna metoda ogrzewania budynku ciepłem z gruntu ziemi /Fot. DTA-Technik

Współcześnie coraz częściej poszukujemy alternatywnych źródeł ciepła i energii. Dlaczego? Po pierwsze, zużycie energii wciąż wzrasta, a tradycyjne surowce kurczą się. Po drugie, koszty wykorzystania paliw kopalnych są coraz wyższe, a ceny ulegają wahaniom na przestrzeni czasu, co powoduje, że trudno przewidzieć, czy za kilka lat opłacalne będzie ogrzewanie domu danym paliwem.

Nowoczesne technologie związane z czerpaniem energii z ziemi są idealnym krokiem ku ekologicznemu i praktycznemu zastępowaniu tradycyjnych paliw. Rozwiązanie to jest również proekologiczne, a to z racji korzystania z niewyczerpalnych źródeł energii. Poza tym pompy ciepła są przyjazne dla środowiska, gdyż w procesie przetwarzania ciepła nie emitują żadnych zanieczyszczeń. System ten charakteryzuje się niską energochłonnością, chroniąc przez to warstwę ozonową atmosfery. Jest to zatem rozwiązanie nowoczesne i idealnie wpisujące się w trendy związane z ochroną środowiska naturalnego.

Do tej pory pozyskiwanie ciepła z gruntu ziemi związane było z wykonywaniem głębokich odwiertów pionowych (instalacje pionowych sond) lub układania kolektorów płaskich na dużych powierzchniach. Powodowało to generowanie wysokich kosztów instalacji i dużą ingerencję w środowisko naturalne, przy niezadowalającej użytkowników efektywności instalacji.

Rewolucja w metodzie odwiertu

Udało się stworzyć i zaprojektować nową technologię pozyskiwania ciepła z gruntu ziemi, czyli GRD (Geothermal Radial Drilling). Dokonali tego wspólnie konstruktorzy fabryczni Tracto-Technik wraz ze specjalistami Instytutu Geologii.

Dokonując rewolucji w metodzie odwiertu, zaprojektowano jedyną tego typu maszynę na rynku, służącą do instalacji sond radialnie pod określonym kątem.

Nieuzasadnione naukowo są odwierty na dużych głębokościach lub układanie kolektorów płaskich na małych głębokościach. Badania gruntu ziemi wykazały, że najbardziej efektywne głębokości odwiertów powinny zawierać się w zakresie od 10 do 20 m.

Źródło: DTA-Technik Źródło: DTA-Technik

Jak to działa?

Dzięki technologii GRD układamy sondy promieniowo skośnie (pod kątem od 35 do 65 stopni) z jednej studni, efektywnie wykorzystując powierzchnię działki. Cała instalacja sond, począwszy od instalacji odwiertu, instalowania i cementowania sond, wykonywana jest przez jedną maszynę wiercącą GeoDRILL 8R produkcji Tracto-Technik. System wiertniczy składa się z jednostki transportującej wraz ze stacją hydrauliczną wiertnicy samojezdnej, zaopatrzonej w pierścień (wieniec), który montujemy na studni. System ten może być obsługiwany przez dwie osoby.

Technologia GRD to nie tylko urządzenie, ale i całe zaplecze. Producent zadbał o kompleksową obsługę swoich klientów, począwszy od dostawy maszyny, przeszkolenia operatorów, pomoc techniczną i autoryzowany serwis fabryczny na terenie Polski oraz, co najważniejsze, zaopatrzenie użytkowników w materiały instalacyjne (tj. studnie, sondy, pompy ciepła).

Jakie są korzyści z zastosowania technologii GRD?

Podsumowując, można wskazać następujące główne korzyści wynikające z zastosowania technologii GRD:

  • zwarta maszyna, mogąca pracować na niewielkiej przestrzeni;
  • minimalne spustoszenie na nieruchomości przy wykonywaniu odwiertów;
  • szybka i wydajna praca wiertnicy;
  • obniżenie kosztów wykonania dolnego źródła;
  • optymalne wykorzystanie terenu działki i warstw wód podziemnych, umożliwiające maksymalne wydobycie ciepła;
  • optymalizacja liczby i długości odwiertów w zależności od rodzaju gleb.

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!