Konkurs „Brylanty Polskiej Gospodarki” Instytut organizuje od 2008 r. Każdego roku jego eksperci badają wyniki finansowe kilkudziesięciu tysięcy polskich przedsiębiorstw i banków, zwracając uwagę na te, których wartość rynkowa sukcesywnie rośnie.

W rankingu najcenniejszych firm w Polsce w 2017 r. znalazła się również spółka BLEJKAN, która zajęła 26. miejsce w zestawieniu obejmującym przedsiębiorstwa woj. zachodniopomorskiego. Biorąc jednak pod uwagę firmy budowlane w tym regionie, plasuje się na pierwszej pozycji.

Wartość rynkowa firmy – obliczona przez Instytut Europejskiego Biznesu przez porównanie wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej – to 485 mln zł (stan na marzec 2016 r.). Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż dynamika wartości rynkowej w roku poprzedzającym badanie (marzec 2015–marzec 2016) wyniosła aż 453,2%.

BLEJKAN S.A., lider polskiego rynku renowacyjnego, specjalizuje się w modernizacji przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, ciśnieniowych, technologicznych i gazowych z zastosowaniem niemal wszystkich renowacyjnych technologii bezwykopowych dostępnych na świecie. Sukcesywnie realizuje kolejne cele, angażując się w coraz bardziej skomplikowane zadania i działając na coraz większą skalę, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Potencjał kadrowy, technologiczny oraz sprzętowy umożliwia spółce realizację kilkunastu (a w zależności od ich rozmiaru, nawet kilkudziesięciu) kontraktów równocześnie.

Zgodnie ze przyjętą strategią, firma umacnia swoją pozycję w branży, inwestując w polskie, jak i zagraniczne spółki. Niedawno nabyła m.in. firmę Mazur sp. z o.o. ze Świecia oraz niemiecką spółkę AKWA Sanierungstechnik GmbH. Rozszerza także zakres swojej działalności, wchodząc w obszar bezwykopowej budowy. W tym celu nabyła pakiet udziałów Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „ABIKORP” sp. z o.o., specjalizującego się w technologii mikrotunelowania.

Przeczytaj także: BLEJKAN S.A. przejął firmę Mazur sp. z o.o. ze Świecia