Modernizacja toruńskiego kolektora

Kolektor B to jeden z głównych kolektorów ściekowych w Toruniu. Jak podaje spółka odpowiedzialna za lokalną sieć wod-kan – Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. – wykonana ekspertyza stanu technicznego obiektu wykazała konieczność jego pilnej naprawy. Stan ten spowodowany jest przede wszystkim niewystarczającą obliczeniową nośnością konstrukcji kanału, ale także przerostami korzeni w obiekcie. Zaobserwowano również uszkodzenia korozyjne prętów zbrojeniowych i przecieki wody gruntowej przez konstrukcję kanału. Problematyczny okazał się także materiał, z którego wykonany jest kolektor (beton, cegła i elementy prefabrykowane), a także wiek samych przewodów.

Planowane prace modernizacyjne obejmą 12 toruńskich ulic: Bydgoską, Matejki, Gałczyńskiego, Odrodzenia, Dąbrowskiego, Chrobrego, Olbrachta, Prądzyńskiego, Żółkiewskiego, a także Wały Sikorskiego i Drogę Trzeposką. Modernizacji poddane zostaną kanały o różnym kształcie: jajowym (600 mm x 900 mm – 60 m; 800 mm x 1200 mm – 1346,50 m; 1000 mm x 1500 mm – 726 m; 1400 mm x 1600 mm – 294 m), gruszkowym (1200 mm x 2000 mm – 1338,5 m; 1200 mm x 2100 mm – 283,5 m) oraz dzwonowym (2000 mm x 1900 mm – 562 m; 2300 mm x 2300 mm – 511 m) – łącznie ponad 5,1 km.

Do realizacji prac wykorzystana będzie metoda reliningu krótkimi modułami GRP. Wybór metody bezwykopowej związany jest przede wszystkim z lokalizacją, w której roboty będą prowadzone (tj. w rejonie pasa drogowego: w jezdniach, chodnikach i terenach zielonych). Dzięki tej nieinwazyjnej technologii utrudnienia komunikacyjne zostaną zredukowane do minimum.

W ramach zadania wykonawca podejmie się także modernizacji studni i komór oraz wymiany i uzupełnienia stopni złazowych wraz z regulacją wysokościową, montażu korytek instalacyjnych na istniejących światłowodowych na długości prawie 5 km oraz nowych rur osłonowych na około 5,5-kilometrowym odcinku. Dodatkowo dokona uszczelnienia włączenia kanałów, stosując przy tym kształtki kapeluszowe (w przypadku kanałów o średnicach do 600 mm) oraz systemowe (powyżej 600 mm). Wykona także wykończenia kominków rewizyjnych oraz włączeń przyłączy, podniesie krawędź przelewową w studni kanalizacyjnej przy ul. Chrobrego i naprawi żelbetową konstrukcję odciążającą nad kanałem w ul. Odrodzenia (wraz z zamknięciem uszkodzenia kanału).

BLEJKAN – jako lider konsorcjum, wraz z partnerem, firmą Terlan sp. z o.o., toruńską inwestycję zrealizuje w okresie 30 miesięcy. Wartość tego kontraktu to blisko 41,8 mln zł.

Czyszczenie kanałów deszczowych w Bydgoszczy

Przedmiotem kontraktu zawartego ze spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy jest natomiast modernizacja kanalizacji deszczowej w siedmiu zlewniach. Obejmie ona ich czyszczenie, inspekcję telewizyjną, renowację oraz inspekcję TV po zakończeniu realizacji. Wykonawca musi wybrać odpowiednią dla określonych średnic kanałów metodę renowacji, przy czym zamawiający sugeruje wybór spośród dwóch metod: CIPP (ang. Cured in Place Pipe) oraz KMR – renowację krótkimi odcinkami rur (modułami rurowymi).

BLEJKAN, w porozumieniu z konsorcjantami – firmą Terlan oraz spółką Mazur sp. z o.o., zdecydował się na zastosowanie wykładziny utwardzanej na miejscu. Renowacja w technologii CIPP obejmie kanały pojedyncze w zakresie średnic DN300–DN1200 o łącznej długości 11,229 km oraz kanały piętrowe w zakresie średnic DN200–DN1400 (w sumie 18,202 km), jak również otwarcie przyłączy kanalizacyjnych w ilości 923 szt.

Wszystkie prace zlokalizowane będą w dzielnicach: Skrzetusko, Bielawy, Os. Leśne, Zawisza, Bartodzieje i Osowa Góra. Wartość zamówienia to ponad 29 mln zł. Renowacja ma być zakończona do końca grudnia 2020 r.

BLEJKAN S.A. jest liderem rynku renowacyjnego w Polsce. Firma specjalizuje się w modernizacji kanalizacji i wodociągów, a także przewodów ciśnieniowych, technologicznych i gazowych, stosując przy tym różne technologie bezwykopowe. Podjęcie skomplikowanych zadań (zarówno w kraju, jak i za granicą) umożliwia spółce potencjał kadrowy, technologiczny oraz sprzętowy. Spółka coraz bardziej angażuje się w realizację zadań związanych z budową przewodów podziemnych. Wyraźnym akcentem w strategii firmy jest w ostatnim czasie również akwizycja. Ostatnio BLEJKAN nabył m.in. firmę Mazur sp. z o.o. ze Świecia, niemiecką spółkę AKWA Sanierungstechnik GmbH (obecnie: BLEJKAN GmbH), a także zakupił pakiet udziałów Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „ABIKORP” sp. z o.o., które specjalizuje się w pracach z wykorzystaniem technologii mikrotunelowania.

Przeczytaj także: BLEJKAN zbuduje sieć wod-kan w Lublinie