Spółka MD Renova oferuje usługi w zakresie bezwykopowej renowacji przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, technologicznych i gazowych, a także uszczelniania budowli hydrotechnicznych, studni rewizyjnych oraz zbiorników na wodę pitną i surową. Jako generalny wykonawca lub podwykonawca realizuje zlecenia obejmujące: czyszczenie, inspekcję telewizyjną oraz ekspertyzy techniczne kanalizacji, prace frezowe, naprawy punktowe i naprawy przyłączy domowych, bezwykopowe renowacje kanałów, kraking statyczny wodociągów i kanalizacji, sliplining długi i krótki, naprawę kanalizacji przełazowej wraz z komorami i studniami oraz iniekcje gruntu.

Firma z Puław dysponuje zarówno doświadczoną w pracach bezwykopowych ekipą, jak i specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym podczas realizacji zadań w zakresie no-dig. Właścicielem tych zasobów w całości jest obecnie BLEJKAN S.A.

W ostatnim czasie Grupa BLEJKAN znacząco wzmocniła swoje zasoby zarówno pod względem technologicznym, kadrowym, sprzętowym, jak i know-how. To pozwala jej realizować większą liczbę kontraktów w kraju i za granicą. W maju ub.r. BLEJKAN nabył 100% udziałów w Mazur sp. z o.o. – spółce produkującej wykładziny renowacyjne i wykonującej prace w zakresie renowacji sieci kanalizacyjnych z wykorzystaniem metody CIPP (ang. Cured in Place Pipe). Wcześniej firma kupiła pakiet udziałów Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „ABIKORP” sp. z o.o., specjalizującego się w mikrotunelowaniu. Umożliwiło to rozszerzenie działalności o obszar bezwykopowej budowy rurociągów podziemnych. Dostęp do nowych zasobów zapewnił także zakup zagranicznych przedsiębiorstw – niemieckiej spółki AKWA Sanierungstechnik GMbH (obecnie BLEJKAN GmbH) oraz rumuńskiej Unible Canalizare SRL (po procesie rebrandingu – BLEJKAN Construct SRL).

Realizacja kontraktów w innych, poza Polską, krajach wpisuje się w strategię spółki, która działalność na rynkach zagranicznych dzieli na realizacje stałe (w krajach, w których ma stałe uczestnictwo w rynku – w Niemczech czy Rumunii) oraz okazjonalne (np. Łotwa czy Cypr). Firma jest otwarta na nowe możliwości – rozważana jest realizacja kontraktów w jeszcze innych niż dotychczas krajach europejskich, ale także w Azji, Afryce, a nawet za oceanem.

Przeczytaj także: Rozwijamy się nawet wtedy, kiedy rynek jest „trudny” – wywiad z Markiem Gromadą, wiceprezesem BLEJKAN S.A.