Podpisano tam umowę pomiędzy Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. a konsorcjum złożonym z firm: Przedsiębiorstwo Bodowlano-Inżynieryjne Telbud Sp. z o. o Katowice oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Inkop Paweł Piechnik Kraków. Wykonawca za kwotę ok. 23 mln zł przeprowadzi modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w Chorzowie. - Jest to zadanie w ramach projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie i Świętochłowicach" (przykrycie rzeki Rawy - dop. red.). Na cały projekt dostaliśmy 31 mln euro dofinansowania z Unii Europejskiej, czyli 70 procent sumy potrzebnej na wszystkie wydatki. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Chorzowa i Świętochłowic, środków własnych naszej spółki oraz z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - mówi Bartłomiej Jarocha, dyrektor inwestycji, kierownik jednostki realizacyjnej projektu.
Modernizacja sieci wod.-kan. będzie pierwszą widoczną pracą związaną z projektem na terenie Chorzowa.