INFRA Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295199. Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie i po przekształceniu wynosi nadal 5 mln zł. Nie zmienił się również skład zarządu spółki. Spółce akcyjnej INFRA SA przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki INFRA sprzed 21 grudnia ubiegłego roku.

Przekształcenie poprzedziło przyznanie firmie trzech certyfikatów. Również w grudniu INFRA – jeszcze jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - otrzymała certyfikaty pod tytułem „Projektowanie i realizacja prac renowacyjnych, modernizacyjnych i naprawczych sieci kanalizacyjnych, wodnych, gazowych i przewodów technologicznych” w zakresie normy PN-EN ISO 9001:2000 - zarządzanie jakością, normy PN-EN ISO 14001:2004 - zarządzanie środowiskiem oraz OHSAS 18001/PN-N 18001:1999 - zarządzanie higieną i bezpieczeństwem pracy. Przyznanie certyfikatów jest dla firmy ważnym osiągnięciem, zwłaszcza OHSAS 18001/PN-N 18001:1999, który jest rzadko certyfikowanym systemem w Polsce.