Przyznanie tej nagrody należy uznać za olbrzymi sukces Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt iż członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych poza Polską Fundacją Technik Bezwykopowych (reprezentującą Polskę w tej organizacji) są organizacje z ponad 40 zaawansowanych w rozwoju technologii bezwykopowych krajów ze wszystkich sześciu kontynentów.

Dzień wcześniej w trakcie uroczystej ceremonii otwarcia konferencji prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski i dr inż. Agata Zwierzchowska w czasie 20-to minutowego wspólnego wystąpienia zaprezentowali program Studium i doświadczenia związane z jego realizacją. Pozostałe dwie nagrody uzyskały kolejno firma Herrenknecht z Niemiec i Longbore ze Szkocji.

W pisemnym uzasadnieniu przyznania nagrody „No-Dig Award 2008” nadanej w kategorii akademickiej zwrócono uwagę, że dotychczas w żadnym innym kraju na świecie nie zorganizowano Studium Podyplomowego z zakresu Technologii Bezwykopowych, obejmującego łącznie 28 różnych przedmiotów zawierających także ćwiczenia projektowe i laboratoryjne oraz prezentacje technologii. Za szczególnie cenne uznano kompleksowość i interdyscyplinarność Studium. Gratulując uzyskania nagrody napisano, iż jest to wspaniałe (ang.brilliant) akademickie osiągnięcie z którego branża technologii bezwykopowych może być dumna. W piśmie skierowanym do Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych sparafrazowano słowa L. Armstronga, aby podkreślić znaczenie zrealizowanego Studium, pisząc o nim „One small step for trenchless, one giant step for utilities” co można przetłumaczyć na język polski, iż Studium będąc małym krokiem dla technologii bezwykopowych stanowiło olbrzymi krok dla infrastruktury podziemnej.

Polska Fundacja Technik Bezwykopowych wraz z Politechniką Świętokrzyską chcąc uczynić kolejny równie duży krok ku nowemu podjęły decyzję o zorganizowaniu w dniach 2-22.09.2009 roku Międzynarodowego Studium Podyplomowego „Postgraduade Study on Trenchless Technology” (pol. „Podyplomowe Studium z zakresu Technologii Bezwykopowych”). Będzie ono realizowane w całości w języku angielskim i adresowane głównie dla słuchaczy zagranicznych. Studium będzie realizowane w opcji intensywnej, średnio ok. 9 godzin dziennie, łącznie w liczbie 135 godzin z czego ok. 30% realizowanego programu będzie przeznaczone na projektowanie. W programie Studium przewidziano oprócz wykładów i ćwiczeń projektowych również terenowe pokazy technologii.

Z uwagi na członkostwo Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych PFTT (skrót od Polish Foundation for Trenchless Technology) w ISTT (Międzynarodowe Stowarzyszenie Technik Bezwykopowych) istnieje możliwość występowania przez PFTT z wnioskami do ISTT o uzyskiwanie nagród także dla polskich firm działających w sektorze technologii bezwykopowych za ich wybitne osiągnięcia w tej branży (innowacyjne technologie, urządzenia, materiały). Zapraszam zatem polskie firmy działające w branży technologii bezwykopowych do członkostwa w naszej Fundacji umożliwiającej wieloraką aktywną współpracę z firmami zagranicznymi oraz dostęp do międzynarodowych serwisów w tym np. informacji o międzynarodowych przetargach. PFTT prowadzi także bardzo aktywną działalność krajową. Informacje o PFTT można znaleźć na stronie internetowej www.pftt.pl.