To szósta akwizycja w ciągu prawie roku, który upłynął od debiutu spółki Pol-Aqua na GPW. Obecnie w skład grupy wchodzą: Pol-Aqua, Vectra, Mostostal Pomorze, Teco, PA Conex, PA Wyroby Betonowe, P.B.I. WPBK, BS-WPBK, Kampol, Pol-Aqua Wostok, Pol-Aqua Development, Placidus Investments oraz Weneda.

Skutecznie realizowane akwizycje to niewątpliwie nasza mocna strona - powiedział cytowany w komunikacie Marek Stefański, prezes zarządu i większościowy akcjonariusz spółki. Dodał, że firma konsekwentnie tworzy jedną z najmocniejszych grup inżynieryjnych w Polsce.

Podstawowym przedmiotem działalności Teco jest diagnostyka i naprawy bezwykopowe kanałów sanitarnych i deszczowych, wodociągów i studni głębinowych, rurociągów przemysłowych, gazociągów i naftociągów.
Transakcja została sfinansowana ze środków pozyskanych dzięki emisji publicznej przeprowadzonej w zeszłym roku.

Pol-Aqua prognozuje na 2008 rok zwiększenie zysku netto do 100,12 mln zł przy wzroście przychodów do 1.420,88, mln zł.Według nieaudytowanych danych, Pol-Aqua zanotowała w 2007 roku 55,8 mln zł zysku netto oraz 700,1 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Pol-Aqua miała 7,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2008 roku wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 207,91 mln zł wobec 68,52 mln zł rok wcześniej. (ISB)