Większość budynków znajdujących się na końcu ulicy Miodowej zasilana jest w wodę siecią wodociągową o tzw. układzie „pajęczym”. Oznacza to, iż istniejące i nowopowstałe budynki były podłączane do rurociągów o mniejszych przekrojach, znajdujących się na sąsiadujących działkach.

Mała średnica rurociągu nie pokrywała w sposób wystarczający zaopatrzenia w wodę istniejące budynki, dlatego występowały wahania ciśnienia wody w kranach – tłumaczy Sławomir Grucel, rzecznik prasowy MPWiK. - Rurociąg w ulicy Miodowej zostanie przebudowany na sieć wodociągową uliczną, biegnącą wzdłuż wydzielonej drogi dojazdowej. W przyszłości zdecydowanie ułatwi to eksploatację sieci.

Oprócz budowy rurociągu ulicznego, zostanie przebudowanych także osiem przyłączy wodociągowych. Ich przebieg jest już uzgodniony z właścicielami posesji. Część realizowanego zadania zostanie wykonana za pomocą metody bezwykopowej - przewiertu sterowanego – dodaje Sławomir Grucel. - Zastosowanie tej metody przyśpieszy prace, a tym samym zmniejszy uciążliwości dla mieszkańców.

Generalnym wykonawcą inwestycji, której koszt szacowany jest na 120 tys. zł, jest firma AQUA SYSTEM z Bielska Białej.