Do zadania wykonawcy będzie należeć budowa magistrali wodociągowej DN600 na odcinku od istniejącej DN1200 w sąsiedztwie rzeki Wilgi i ul. Kustronia (rejon węzła Kraków Łagiewniki), dalej wzdłuż autostrady A4 do ul. Kąpielowej, gdzie przewidziano połączenie z wodociągiem DN150. Długość projektowanej sieci wyniesie 860 m, z czego do wykonania 118 m posłużyć ma mikrotunelowanie, a 129 m kraking statyczny. Sieć powstać powinna z rur z żeliwa sferoidalnego, a metody bezwykopowe przewidziano do przejścia pod ciekami i ul. Kąpielową.

W ramach zadania należy wykonać także 15 m wodociągu DN200 z tego samego typu rur, w tym 11 m dzięki użyciu przewiertu sterowanego optycznie. Poza tym w planie jest też budowa komory regulacyjno-pomiarowej o wymiarach 5 x 3 x 2,6 m (żelbetowa, monolityczna, wylewana na mokro).


W przetargowej dokumentacji podkreślono, że projektowana magistrala wodociągowa wraz z komorą należy do drugiej kategorii geotechnicznej, posadowiona zostanie w złożonych warunkach gruntowych. W związku z tym konieczna jest wymiana gruntu o miąższości 50 cm lub do poziomu nośnego – na warstwę kruszywa łamanego jednorodnego. Na czas budowy należy także obniżyć poziom wody gruntowej.

Złożone propozycje będą oceniane pod kątem dwóch kryteriów: ceny netto (90%) oraz długości gwarancji (10%). W przetargu wpłynęły cztery oferty, a zaproponowane kwoty wahają się od 5,7 mln zł do 6,7 mln zł. Wszystkie mieszczą się w kosztorysie inwestora, który wynosi 8,7 mln zł (wszystkie kwoty netto). Każda z firm zaoferowała także 60 miesięcy gwarancji oraz 11 miesięcy jako termin zakończenia realizacji zamówienia.

Przeczytaj także: Konferencja Inżynieria Bezwykopowa 2024: dzień POKAZÓW + dzień TEORII