Jednym z głównych zadań MPWiK w Warszawie jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy. Budowa blisko 7 km kolektora, jaki będzie odbierał ścieki z całej dzielnicy została podzielona na kilka etapów z powodu złożoności prac koncepcyjnych i projektowych.

Na podstawie rozstrzygniętego w dniu 8 sierpnia 2008 r. przetargu podpisano umowę na realizację pierwszego etapu prac, w zakres którego wchodzi budowa ponad 500 m kolektora w projektowanej ul. Nowozabielskiej, na odcinku od ul. Stoczniowców do studni przy ul. Gułowskiej. Kolektor będzie miał średnicę 1,6 m i zostanie zainstalowany bezwykopową metodą mikrotunelingu na głębokości ok. 6 m pod powierzchnią ziemi.

Technologia mikrotunelingu jest jedną z najnowocześniejszych, bezwykopowych metod budowy rurociągów podziemnych i polega na zdalnym drążeniu tunelu specjalną głowicą zaopatrzoną w tarczę skrawającą i system usuwania wybranego gruntu z jednoczesnym wprowadzeniem rur przeciskowych, jakie utworzą gotowy rurociąg. Aby zachować precyzję w układaniu rurociągu, stosowana jest wiązka lasera monitorująca kąty nachylenia rur oraz komputerowy system sterowania głowicą mikrotunelingową.

Wybrana technika instalacji maksymalnie zmniejszy jakąkolwiek uciążliwość w ruchu miejskim w obszarze prowadzenia prac.
Na wykonanie przewidzianych umową zadań przewidziano 40 tygodni od momentu wejścia wykonawcy na plac budowy.
Wartość podpisanego kontraktu to  8 072 719,16 zł brutto.

Dwa następne etapy inwestycji będą realizowane stopniowo po uzyskaniu właściwych decyzji administracyjnych i wykonaniu prac projektowych.