Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ciągu dwóch miesięcy wymieniło wraz z przyłączami biegnącą wzdłuż ulicy instalację wodociągową i kanalizacyjną o długości ponad 500 m oraz wykonało renowację sieci kanalizacyjnej na odcinku ponad 260 m. Wykonano również remont istniejących 11 studzienek kanalizacyjnych oraz dobudowano 9 następnych.

Przebudowę sieci wykonano stosując dwie metody. Sieć wodociągową wymieniono metodą otwartego wykopu a większą część sieci kanalizacyjnej zrehabilitowano stosując metodę bezwykopową.

Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na ul. Sławkowskiej kosztowała blisko 1,2 mln zł.

Generalnym wykonawcą zadania była firma STANWAL z Sosnowca. Prace bezwykopowe wykonała firma PER AARSLEFF POLSKA.

Terminowe wykonanie zadań pozwoliło przekazać na początku września plac budowy Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów, który zajmie się odbudową nawierzchni drogi i chodników.

Całkowite zakończenie prac planowane jest przed końcem roku.