Kalendarium

branża
zakres dat
lokalizacja
 • Geoinżynieria

  Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych

  XXXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

  Termin: 24.02.2020 - 27.02.2020

  Miejsce: Korbielów

  Organizator: Politechnika Krakowska, Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów

  Adres organizatora: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

  Tel: +48 12 628 23 35

  www organizatora: www.wil.pk.edu.pl

  www: www.korbielow.geotechnika.kylos.pl

  Główny organizator:

  Tematyka konferencji obejmuje całokształt zagadnień związanych ze współczesnymi metodami projektowania i analizy ziemnych, betonowych i żelbetowych konstrukcji inżynierskich, w szczególności hydrotechnicznych oraz inne zagadnienia szeroko pojętej mechaniki konstrukcji inżynierskich.

 • Energetyka

  XXIII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki

  Termin: 26.02.2020 - 27.02.2020

  Miejsce: Kielce

  Organizator: Targi Kielce

  Adres organizatora: ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

  Tel: +48 41 365 12 12

  Fax: +48 41 345 62 61

  E-mail: frak.robert@targikielce.pl

  www organizatora: www.targikielce.pl

  www: www.targikielce.pl/pl/enex.htm

  Główny organizator:
 • Budownictwo

  I Salon Budownictwa Pasywnego

  Termin: 26.02.2020 - 27.02.2020

  Miejsce: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

  Organizator: Targi Kielce

  Adres organizatora: ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

  Tel: +48 608 023 026

  Fax: +48 41 365 13 13

  E-mail: magdziarz.katarzyna@targikielce.pl

  www organizatora: www.targikielce.pl

  Główny organizator:

  Wydarzenie jest skierowane do firm działających zarówno w branży elektroenergetycznej, jak  i producentów, dystrybutorów, którzy są zainteresowani pozyskaniem partnerów biznesowych na polskim i europejskim rynku.

 • Drogi

  Novdrog 2020

  II Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów

  Termin: 27.02.2020 - 28.02.2020

  Miejsce: Hotel Novum, Niepołomice

  Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

  Adres organizatora: ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

  Tel: (12) 658-93-72

  Fax: (12) 658-93-74

  E-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl

  www organizatora: sitkrp.org.pl

  Główny organizator:

  TEMATYKA KONFERENCJI

  1. Wybrane zagadnienia studium sieciowego, korytarzowego oraz projektowania, budowy, eksploatacji dróg i ulic także jako elementu przestrzeni publicznej. 

  2. Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruktury drogowej.

  3. Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych w realizacji inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

  4. Asset management – zarządzanie majątkiem drogowym.

  5. Nowoczesne rozwiązania i zarządzanie w procesie inwentaryzacji infrastruktury drogowej, w tym BIM.

  6. Ochrona środowiska w drogownictwie.

 • Energetyka

  Kongres PORT PC 2020

  Nowe standardy w technice grzewczej budynków

  Termin: 27.02.2020 - 27.02.2020

  Miejsce: Centrum Kongresowe Targów Kielce

  Organizator: PORT PC

  Tel: +48 664 979 972

  E-mail: biuro@portpc.pl

  www: portpc.pl/kongres/

  Główny organizator:

  Wiodącym tematem VIII Kongresu PORT PC będzie efektywna elektryfikacja ogrzewania jako główny kierunek neutralności klimatycznej sektora ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Unii Europejskiej.

  Oprócz tego ważnymi tematami poruszanymi w trakcie wydarzenia będą nowe Warunki Techniczne 2021 i zwiększenie znaczenia budynków plus-energetycznych w świetle nowych wymogów. W trakcie kongresu wydane zostaną uaktualnione branżowe wytyczne PORT PC cz. 1, dotyczące dolnych źródeł dla pomp ciepła, oraz wytyczne PORT PC cz. 7, dotyczące projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. W trakcie kongresu przedstawione zostaną także aktualne informacje o sytuacji rynku pomp ciepła za 2019 rok, prognozy rynku w najbliższych latach.

 • Wod-Kan

  Stormwater Poland

  Termin: 03.03.2020 - 05.03.2020

  Miejsce: Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności

  Organizator: RETENCJAPL

  Adres organizatora: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

  Tel: +48 605 721 555

  E-mail: konferencje@retencja.pl

  www organizatora: retencja.pl

  www: stormwater.retencja.pl

  Główny organizator:

  Przewodnim hasłem czwartej edycji konferencji STORMWATER POLAND 2020, odbywającej się w dniach 3-5 marca 2020 roku w Gdańsku, jest: „Deszcz inspiracji”. Retencjapl wspierając się na wiedzy i doświadczeniu swojego Komitetu Naukowego i Ekspertów stara się być od samego początku pionierem nowoczesnego gospodarowania wodami opadowymi. Starają się aby woda była traktowana jak cenny zasób. Chcą ustalać nowe, lepsze standardy, integrować środowisko i wyznaczać nowe trendy.  Tym razem planowane jest rozszerzenie tematyki konferencji o zarządzanie w sytuacji powodzi w miastach, o cieki w miastach, jak również zaproszenie do uczestnictwa w konferencji reprezentantów z krajów ościennych i naszego regionu Europy.

 • Budownictwo

  XXXV Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji 2020

  Termin: 03.03.2020 - 06.03.2020

  Miejsce: Hotel Stok, Wisła

  Organizator: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Adres organizatora: ul. Podgórna 4 , 40-026 Katowice

  Tel: 32 2554665

  E-mail: biuro@pzitb.katowice.pl

  www: pzitb.katowice.pl/index.php/wppk-2020

  Główny organizator:

  „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” mają charakter specjalistycznego szkolenia i są aktualnie największym w kraju spotkaniem, organizowanym od 35-ciu lat, przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego i przemysłowego, wykonawców, rzeczoznawców, nadzoru budowlanego i kadry naukowo-technicznej. Podczas Konferencji nasi Wystawcy mają możliwość bezpośredniego spotkania się z projektantami konstrukcji, co owocuje wymianą doświadczeń oraz możliwością zaprezentowania rozwiązań technicznych i profilu działalności firmy.

 • Geoinżynieria

  Geosynthetics Conference 2020

  Termin: 08.03.2020 - 10.03.2020

  Miejsce: 5000 Coliseum Drive, North Charleston, SC 29418, USA

  Organizator: Industrial Fabrics Association International (IFAI)

  Adres organizatora: 1801 County Road B W. Roseville, MN 55113 USA

  Tel: +1 651 222 2508

  E-mail: bjconnett@ifai.com

  www organizatora: ifai.com

  www: geosyntheticsconference.com

  Główny organizator:

  The Geosynthetics Case Study Conference, which will run March 8–10, 2020, in Charleston, S.C., is a must-attend event featuring geotechnical practitioners, designers, regulators, contractors and installers coming together at this specialized edition of the highly respected Geosynthetics Conference. Start making plans now to attend this educational and trade show event to learn about the many unique uses of geosynthetics through a variety of case studies.

 • Geoinżynieria

  ZIMOWA SZKOŁA MECHANIKI GÓROTWORU I GEOINŻYNIERII

  Termin: 08.03.2020 - 12.03.2020

  Miejsce: Hotel Mercure, Krynica Zdrój

  Organizator: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademia Górniczo-Hutnicza

  Adres organizatora: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

  Tel: 12 617 21 04

  E-mail: malkgeom@agh.edu.pl

  www organizatora: agh.edu.pl

  www: home.agh.edu.pl/~zsmgg

  Główny organizator:

  W dn. 8-12.03.2020 w Krynicy Zdroju odbędzie się kolejna edycja Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, organizowana przez Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo - Hutniczej. W wydarzeniu biorą udział goście z jednostek naukowo-badawczych i przemysłu związanego z budownictwem i górnictwem. Skupia ona naukowców, projektantantów, przedsiębiorców, praktyków i teoretyków. Tematyka konferencji będzie poruszała zagadnienia z zakresu wdrażania nowych technik i technologii z zakresu budownictwa, geoinżynierii i górnictwa.

 • Wod-Kan

  33. Lindauer Seminar 2020

  Termin: 12.03.2020 - 13.03.2020

  Miejsce: Lindauer Inselhalle

  Organizator: JT-elektronik GmbH

  Adres organizatora: Robert-Bosch-Str. 26, D- 88131 Lindau (Bodensee)

  Tel: +49 8382-967360

  E-mail: info@jt-elektronik.de

  www organizatora: jt-elektronik.de/de

  www: jt-elektronik.de/de/termine/veranstaltungen/lindauer-seminar-2020

  Główny organizator:

  Wydarzenie specjalistyczne na temat odwadniania, inspekcji i renowacji systemów kanalizacyjnych i rur z tematem „Praktyczna technologia kanalizacyjna - przyszłościowe systemy drenażowe”.