• Partner portalu
 • Partner portalu
 • Partner portalu
Partnerzy portalu

Kalendarium

branża
zakres dat
lokalizacja
 • Paliwa

  XXIX Międzynarodowe TargiSTACJA PALIW 2024

  Termin: 08.05.2024 - 10.05.2024

  Miejsce: Warszawa

  Organizator: Polska Izba Paliw Płynnych

  Tel: 22 637 50 77

  E-mail: targo@paliwa.pl

  www organizatora: https://www.paliwa.pl/strona-startowa/aktualnosci

  www: https://www.targi.paliwa.pl

  Główny organizator:

  Międzynarodowe Targi STACJA PALIW prezentują aktualne światowe trendy w dziedzinie technologii, produktów i usług oraz rozwiązań biznesowych dla sektora paliwowego oraz branż pokrewnych. To miejsce wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, nawiązywania bezpośrednich kontaktów biznesowych i prezentacji najnowszych rozwiązań dla sektorów: paliwowego, petrochemicznego i energetycznego, stacji paliw, myjni, warsztatów, transportu, wyposażenia sklepów i barów. Wystawie towarzyszy także Strefa Myjni, w którym prezentowane są rozwiązania dla myjni automatycznych, samoobsługowych i urządzenia dodatkowe.

  Międzynarodowe Targi STACJA PALIW to uznane na całym świecie wydarzenie, gdzie znaleźć można cenione marki czołowych firm zarówno krajowych, jak i zagranicznych. To wyjątkowe spotkanie pozwalające przedsiębiorcom na dynamiczny rozwój swojego biznesu.

 • Geoinżynieria

  Seminarium "Flisz karpacki wyzwaniem dla realizacji inwestycji"

  Termin: 08.05.2024 - 08.05.2024

  Miejsce: online

  Organizator: Wydawnictwo Inżynieria

  Tel: +48 12 352 33 23

  E-mail: akademia@inzynieria.com

  www organizatora: https://akademia.inzynieria.com/

  www: https://akademia.inzynieria.com/course/seminarium-flisz-karpacki-wyzwaniem-dla-realizacji-inwestycji

  Główny organizator:

  Flisz karpacki charakteryzuje się dużą zmiennością budowy oraz właściwości fizyko-mechanicznych. W  dodatku jest to ośrodek charakteryzujący się skomplikowaną tektoniką oraz z warunkami hydrogeologicznymi.  W efekcie tych uwarunkowań stanowi duże wyzwanie dla projektantów i wykonawców obiektów podziemnych, jak i infrastruktury powierzchniowej.

  Podczas SEMINARIUM ONLINE, wybitni badacze i eksperci z AGH, Politechniki Śląskiej oraz firmy KELLER Polska, przedstawią wybrane zagadnienia związane z projektowaniem i budową obiektów inżynieryjnych oraz infrastruktury liniowej na terenie Karpat fliszowych, a także metodami zapewnienia stateczności skarp i zboczy w obszarze występowania fliszu karpackiego.

 • Geoinżynieria

  Geotechniczne Spotkanie Edukacyjne Vademecum Inżyniera Budowlanego

  Termin: 15.05.2024 - 15.05.2024

  Miejsce: Warszawa

  Organizator: Zespół Ekspertów Branżowych VIB sp. z o.o.

  Adres organizatora: ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa

  Tel: 604 820 356

  E-mail: Geo@VIB.edu.pl

  www organizatora: www.VIB.edu.pl

  www: www.VIB.edu.pl

  Główny organizator:

  Ideą spotkania jest dzielenie się doświadczeniami z badań, projektów oraz wykonawstwa konstrukcji geotechnicznych. Troska organizatorów skierowana jest na stworzenie miejsca, gdzie w życzliwej atmosferze, wolnej od personalnych skojarzeń i negatywnych emocji, możliwa będzie twórcza analiza i rozmowa umożliwiająca wzorowanie się na najlepszych rozwiązaniach i unikanie takich, którymi zwykle nie lubimy się chwalić. Będzie to przydatne dla osób decyzyjnych w procesach budowlanych obejmujących geoinżynierię, zarówno na etapie planowania i projektowania jak i budowy, odbioru oraz eksploatacji.
  Inspiracją do takich działań może być lotnictwo, które dzięki rzeczowej analizie awarii i katastrof oraz wdrażania do praktyki wyciągniętych przy tej okazji wniosków, uchodzi za najbezpieczniejszy środek transportu.

 • Wod-Kan

  XXX Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji – WOD-KAN

  Termin: 27.05.2024 - 29.05.2024

  Miejsce: Bydgoszcz

  Organizator: IGWP

  Adres organizatora: ul. Jana Kasprowicza, 85-073 Bydgoszcz

  Tel: +48 52 376 89 10

  E-mail: sekretariat@igwp.org.pl

  www organizatora: https://www.igwp.org.pl/

  www: https://targi-wod-kan.pl/

  Główny organizator:

  Wydarzenie, które cieszy się uznaniem branży wodociągowej i kanalizacyjnej jest doskonałą okazją do spotkania się z liderami rynku, zapoznania się z najnowszymi technologiami oraz wymiany doświadczeń z profesjonalistami.

 • Energetyka

  Konferencja PSEW2024

  Termin: 04.06.2024 - 06.06.2024

  Miejsce:

  Organizator: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

  Tel: 665-370-868

  E-mail: d.bereza@psew.pl

  www organizatora: https://psew.pl/

  www: https://konferencjapsew.pl/

  Główny organizator:

  Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie branżowe poświęcone energetyce wiatrowej. Polska stoi obecnie przed bardzo poważnym wyzwaniem, wynikającym ze zmiany klimatu, wojny w Ukrainie, kryzysu gospodarczego oraz nieuniknionej transformacji energetycznej.

  Rozwój odnawialnych źródeł energii to dziś polska racja stanu – szczególnie energetyka wiatrowa jest dzisiaj rozwiązaniem problemu ubóstwa energetycznego, dramatycznie wysokich cen energii oraz zależności Polski od importowanych surowców. Jak podają Polskie Sieci Energetyczne, potencjał OZE wskazuje na możliwość produkcji ponad 100 TWh rocznie energii odnawialnej w perspektywie roku 2030, co istotnie przekroczy 50 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

  Konferencja PSEW 2024 to odzwierciedlenie kluczowych wyzwań – w trakcie wydarzenia postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak w najbliższych latach będzie kształtowała się krajowa energetyka, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, osiągnąć ambitne cele klimatyczne i uwolnić się od źródeł kopalnych.

  To trzydniowe wydarzenie w jednym miejscu skupia kluczowych decydentów, liderów opinii, przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń biznesowych i ekologicznych, media oraz całą branżę wiatrową.

 • Geoinżynieria

  IV Kongres Geologiczny

  Termin: 10.06.2024 - 14.06.2024

  Miejsce: Poznań

  Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

  Tel: 61 829 6033

  E-mail: 4pkg@amu.edu.pl

  www organizatora: https://www.pgi.gov.pl/

  www: https://4pkg.amu.edu.pl

  Główny organizator:

  Polskie Towarzystwo GeologiczneOddział PoznańskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 10–14 czerwca 2024 roku w Poznaniu.

  Nadrzędnym celem Kongresu jest przegląd aktualnej tematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Tym samym jest to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania i dyskusji wyników najnowszych badań ważnych dla rozwoju polskiej geologii i gospodarki. Zróżnicowane tematycznie sesje referatowe zostaną poprzedzone sesjami plenarnymi. Będą one poświęcone wyzwaniom współczesnej geologii, surowcom strategicznym oraz problemom geozagrożeń towarzyszących górnictwu podziemnemu i odkrywkowemu. Uzupełnieniem sesji będą wycieczki terenowe do miejsc stanowiących największe atrakcje geologiczne Wielkopolski.

 • Inż. Bezwykopowa

  XXII Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA

  Termin: 11.06.2024 - 13.06.2024

  Miejsce: Tomaszowice k. Krakowa

  Organizator: Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

  Adres organizatora: ul. Lindego 14, 30-148 Kraków

  Tel: +48 12 352 33 23

  E-mail: biuro@inzynieria.com

  www organizatora: inzynieria.com

  www: https://konferencje.inzynieria.com/ib2023/

  Główny organizator:
 • Geoinżynieria

  VII Międzynarodowa Konferencja na temat geotechnicznej i geofizycznej charakterystyki obszarów

  Termin: 18.06.2024 - 21.06.2024

  Miejsce: Barcelona

  Organizator: Technical Committee for Ground Property Characterization from In-Situ Tests

  www organizatora: https://www.issmge.org/

  www: https://isc7.cimne.com/

  Główny organizator:

  Tematyka:

  Rozwój technologiczny w zakresie geotechnicznych i geofizycznych instrumentów i procedur badań terenowych

  Interpretacja wyników badań in situ

  Charakterystyka obszaru oparta na danych

  Modele gruntowe: procedury i wyniki

  Bezpośrednie projektowanie obiektów geotechnicznych w oparciu o wyniki badań in situ

  Monitoring na potrzeby charakterystyki obszaru

  Termiczna i termomechaniczna charakterystyka obszaru

  Teledetekcja w charakterystyce obszaru

  Charakterystyka osadów pochodzenia antropogenicznego (odpady poflotacyjne, odpady komunalne, nasypy...)

  Charakterystyka terenu wspomagana symulacją

  Niepewność i zmienność w charakterystyce obszaru

  Charakterystyka skał i gruntów rezydualnych

  Ocena ryzyka upłynnienia gruntu

  Zrównoważone badania gruntu

 • Wody opadowe

  III Konferencja Zielona Retencja

  Kunszt wodny

  Termin: 19.06.2024 - 21.06.2024

  Miejsce: Gdańsk

  Organizator: Gdańskie Wody

  Tel: 603 116 587

  E-mail: a.kowalkiewicz@gdanskiewody.pl

  www organizatora: https://www.gdmel.pl/

  www: https://zielonaretencja.pl/

  Główny organizator:

  Zielona Retencja - oszczędność dla miast to konferencja inna niż wszystkie - pierwsza w Polsce konferencja będąca esencją praktycznej wiedzy na temat wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych.

  Nie ma zieleni bez wody - przy takim podejściu można mnożyć potencjał - nieoczywistych wcześniej - miejsc do magazynowania deszczówki - zagłębień terenowych, zielonych nieużytków czy pasów drogowych. W tym roku odbędzie się trzecia edycja wydarzenia.

 • Geoinżynieria

  III Konferencja Naukowo-Techniczna ProGeotech 2024

  Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy

  Termin: 02.07.2024 - 03.07.2024

  Miejsce: Warszawa

  Organizator: Katedra Geotechniki Instytut Inżynierii Lądowej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  Tel: 22 59 35 405

  E-mail: progeotech2024@sggw.edu.pl

  www organizatora: https://www.sggw.edu.pl/

  Główny organizator:

  Tematyka:

  Perspektywy projektowania geotechnicznego

  Wyznaczanie parametrów geotechnicznych

  Obliczenia w projektowaniu geotechnicznym