• Partner portalu
 • Partner portalu
 • Partner portalu
Partnerzy portalu

Kalendarium

branża
zakres dat
lokalizacja
12
Śd
 • Energetyka

  Termin: 03.06.2024 - 05.06.2024

  Miejsce:

  Organizator: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

  Tel: 665-370-868

  E-mail: d.bereza@psew.pl

  www organizatora: https://psew.pl/

  www: https://konferencjapsew.pl/

  Główny organizator:

  Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie branżowe poświęcone energetyce wiatrowej. Polska stoi obecnie przed bardzo poważnym wyzwaniem, wynikającym ze zmiany klimatu, wojny w Ukrainie, kryzysu gospodarczego oraz nieuniknionej transformacji energetycznej.

  Rozwój odnawialnych źródeł energii to dziś polska racja stanu – szczególnie energetyka wiatrowa jest dzisiaj rozwiązaniem problemu ubóstwa energetycznego, dramatycznie wysokich cen energii oraz zależności Polski od importowanych surowców. Jak podają Polskie Sieci Energetyczne, potencjał OZE wskazuje na możliwość produkcji ponad 100 TWh rocznie energii odnawialnej w perspektywie roku 2030, co istotnie przekroczy 50 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

  Konferencja PSEW 2024 to odzwierciedlenie kluczowych wyzwań – w trakcie wydarzenia postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak w najbliższych latach będzie kształtowała się krajowa energetyka, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, osiągnąć ambitne cele klimatyczne i uwolnić się od źródeł kopalnych.

  To trzydniowe wydarzenie w jednym miejscu skupia kluczowych decydentów, liderów opinii, przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń biznesowych i ekologicznych, media oraz całą branżę wiatrową.

 • Geoinżynieria

  Termin: 09.06.2024 - 13.06.2024

  Miejsce: Poznań

  Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

  Tel: 61 829 6033

  E-mail: 4pkg@amu.edu.pl

  www organizatora: https://www.pgi.gov.pl/

  www: https://4pkg.amu.edu.pl

  Główny organizator:

  Polskie Towarzystwo GeologiczneOddział PoznańskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 10–14 czerwca 2024 roku w Poznaniu.

  Nadrzędnym celem Kongresu jest przegląd aktualnej tematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Tym samym jest to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania i dyskusji wyników najnowszych badań ważnych dla rozwoju polskiej geologii i gospodarki. Zróżnicowane tematycznie sesje referatowe zostaną poprzedzone sesjami plenarnymi. Będą one poświęcone wyzwaniom współczesnej geologii, surowcom strategicznym oraz problemom geozagrożeń towarzyszących górnictwu podziemnemu i odkrywkowemu. Uzupełnieniem sesji będą wycieczki terenowe do miejsc stanowiących największe atrakcje geologiczne Wielkopolski.

 • Inż. Bezwykopowa

  Termin: 10.06.2024 - 12.06.2024

  Miejsce: Tomaszowice k. Krakowa

  Organizator: Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

  Adres organizatora: ul. Lindego 14, 30-148 Kraków

  Tel: +48 12 352 33 23

  E-mail: biuro@inzynieria.com

  www organizatora: inzynieria.com

  www: https://konferencje.inzynieria.com/ib2023/

  Główny organizator:
 • Tunele

  Bezpłatne międzynarodowe seminarium

  Termin: 11.06.2024 - 11.06.2024

  Miejsce: Warszawa, główny gmach Politechniki Warszawskiej

  Organizator: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

  Adres organizatora: Aleja Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

  Tel: +48 22 825 59 37

  Fax: +48 22 825 88 99

  E-mail: sekretariat@pbp-ita.pl

  www organizatora: www.il.pw.edu.pl

  www: pbp-ita.pl

  Główny organizator:
 • Geoinżynieria

  Termin: 17.06.2024 - 20.06.2024

  Miejsce: Barcelona

  Organizator: Technical Committee for Ground Property Characterization from In-Situ Tests

  www organizatora: https://www.issmge.org/

  www: https://isc7.cimne.com/

  Główny organizator:

  Tematyka:

  Rozwój technologiczny w zakresie geotechnicznych i geofizycznych instrumentów i procedur badań terenowych

  Interpretacja wyników badań in situ

  Charakterystyka obszaru oparta na danych

  Modele gruntowe: procedury i wyniki

  Bezpośrednie projektowanie obiektów geotechnicznych w oparciu o wyniki badań in situ

  Monitoring na potrzeby charakterystyki obszaru

  Termiczna i termomechaniczna charakterystyka obszaru

  Teledetekcja w charakterystyce obszaru

  Charakterystyka osadów pochodzenia antropogenicznego (odpady poflotacyjne, odpady komunalne, nasypy...)

  Charakterystyka terenu wspomagana symulacją

  Niepewność i zmienność w charakterystyce obszaru

  Charakterystyka skał i gruntów rezydualnych

  Ocena ryzyka upłynnienia gruntu

  Zrównoważone badania gruntu

 • Wody opadowe

  Kunszt wodny

  Termin: 18.06.2024 - 20.06.2024

  Miejsce: Gdańsk

  Organizator: Gdańskie Wody

  Tel: 603 116 587

  E-mail: a.kowalkiewicz@gdanskiewody.pl

  www organizatora: https://www.gdmel.pl/

  www: https://zielonaretencja.pl/

  Główny organizator:

  Zielona Retencja - oszczędność dla miast to konferencja inna niż wszystkie - pierwsza w Polsce konferencja będąca esencją praktycznej wiedzy na temat wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych.

  Nie ma zieleni bez wody - przy takim podejściu można mnożyć potencjał - nieoczywistych wcześniej - miejsc do magazynowania deszczówki - zagłębień terenowych, zielonych nieużytków czy pasów drogowych. W tym roku odbędzie się trzecia edycja wydarzenia.

 • Geoinżynieria

  Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy

  Termin: 01.07.2024 - 02.07.2024

  Miejsce: Warszawa

  Organizator: Katedra Geotechniki Instytut Inżynierii Lądowej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  Tel: 22 59 35 405

  E-mail: progeotech2024@sggw.edu.pl

  www organizatora: https://www.sggw.edu.pl/

  Główny organizator:

  Tematyka:

  Perspektywy projektowania geotechnicznego

  Wyznaczanie parametrów geotechnicznych

  Obliczenia w projektowaniu geotechnicznym

 • Wody opadowe

  Termin: 03.09.2024 - 05.09.2024

  Miejsce: Kraków

  Organizator: Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

  Adres organizatora: ul. Lindego 14, 30-148 Kraków

  Tel: +48 12 352 33 23

  E-mail: biuro@inzynieria.com

  www organizatora: inzynieria.com

  www: konferencje.inzynieria.com/gwiop2024

  Główny organizator:

  Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem chwili. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.

  Podczas Kongresu poruszymy wszystkie wątki, dotyczące omawianej tematyki: finansowy, prawny, koncepcyjny, projektowy, techniczny i technologiczny. Po to, by w możliwie najlepszy sposób odpowiadać na wyzwania, które stawia przed nami dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość.

 • Mosty

  Termin: 03.09.2024 - 05.09.2024

  Miejsce: Kraków

  Organizator: Elamed Media Group

  Tel: 885 058 815

  E-mail: m.machura@elamed.pl

  www organizatora: https://elamed.pl/

  www: https://konferencjamostowa.elamed.pl/

  Główny organizator:

  Celem konferencji jest wymiana doświadczeń projektantów, wykonawców i podwykonawców, a także przedstawicieli administracji i szkolnictwa wyższego w kontekście aktualnych problemów technologicznych, materiałowych, prawnych oraz administracyjnych w zakresie budownictwa mostowego i tunelowego.

 • Energetyka

  Targi energetyki i elektrotechniki

  Termin: 16.09.2024 - 18.09.2024

  Miejsce: Bielsko Biała

  Organizator: ZIAD Bielsko-Biała S.A.

  Tel: 33 8138232

  E-mail: wystawa@ziad.bielsko.pl

  www: https://energetab.pl/

  Główny organizator:

  ENERGETAB to największe w Polsce międzynarodowe targi nowoczesnych urządzeń i technologii dla energetyki oraz doskonałe miejsce promocji i budowy wizerunku firmy. Zakres branżowy targów ENERGETAB jest bardzo obszerny. Obejmuje zarówno urządzenia i aparaturę związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej, jak i z jej przesyłaniem i dystrybucją – na każdym poziomie napięciowym. Targom towarzyszą konferencje, seminaria i prezentacje wystawców. Jest to doskonałe miejsce dla rozmów o aktualnych kierunkach rozwoju branży oraz wdrażanych innowacjach.