• Partner portalu
 • Partner portalu
 • Partner portalu
Partnerzy portalu

Kalendarium

branża
zakres dat
lokalizacja
 • Geoinżynieria

  Termin: 17.06.2024 - 20.06.2024

  Miejsce: Barcelona

  Organizator: Technical Committee for Ground Property Characterization from In-Situ Tests

  www organizatora: https://www.issmge.org/

  www: https://isc7.cimne.com/

  Główny organizator:

  Tematyka:

  Rozwój technologiczny w zakresie geotechnicznych i geofizycznych instrumentów i procedur badań terenowych

  Interpretacja wyników badań in situ

  Charakterystyka obszaru oparta na danych

  Modele gruntowe: procedury i wyniki

  Bezpośrednie projektowanie obiektów geotechnicznych w oparciu o wyniki badań in situ

  Monitoring na potrzeby charakterystyki obszaru

  Termiczna i termomechaniczna charakterystyka obszaru

  Teledetekcja w charakterystyce obszaru

  Charakterystyka osadów pochodzenia antropogenicznego (odpady poflotacyjne, odpady komunalne, nasypy...)

  Charakterystyka terenu wspomagana symulacją

  Niepewność i zmienność w charakterystyce obszaru

  Charakterystyka skał i gruntów rezydualnych

  Ocena ryzyka upłynnienia gruntu

  Zrównoważone badania gruntu

 • Wod-Kan

  Termin: 17.06.2024 - 17.06.2024

  Miejsce: Bydgoszcz

  Organizator: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o.

  Adres organizatora: ul. Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz

  Tel: 52 586 06 00

  E-mail: sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

  www organizatora: https://mwik.bydgoszcz.pl/

  Główny organizator:

  Celem konferencji jest zaprezentowanie opracowanych, zrealizowanych i wdrożonych do eksploatacji w branży wod-kan rozwiązań oraz systemów z obszaru smart i ich wykorzystanie w zarządzaniu miastem w obliczu wyzwań przyszłości, w tym zmian klimatycznych. Wspólnym mianownikiem zaprezentowanych rozwiązań jest marka „made in Bydgoszcz”, a wiodącą rolę odgrywa projekt modernizacji deszczówki i adaptacji miasta do zmian klimatu. Podczas konferencji zaprezentujemy efekty jego realizacji i pokażemy, w jaki sposób wybudowana infrastruktura retencyjna zmienia strategię zarządzania wodami opadowymi w mieście na podejście smart, a także – jakie rozwiązania ekspertowe typu smart znajdują zastosowanie w sieciach wodociągowych.

 • Wody opadowe

  Kunszt wodny

  Termin: 18.06.2024 - 20.06.2024

  Miejsce: Gdańsk

  Organizator: Gdańskie Wody

  Tel: 603 116 587

  E-mail: a.kowalkiewicz@gdanskiewody.pl

  www organizatora: https://www.gdmel.pl/

  www: https://zielonaretencja.pl/

  Główny organizator:

  Zielona Retencja - oszczędność dla miast to konferencja inna niż wszystkie - pierwsza w Polsce konferencja będąca esencją praktycznej wiedzy na temat wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych.

  Nie ma zieleni bez wody - przy takim podejściu można mnożyć potencjał - nieoczywistych wcześniej - miejsc do magazynowania deszczówki - zagłębień terenowych, zielonych nieużytków czy pasów drogowych. W tym roku odbędzie się trzecia edycja wydarzenia.

 • Geoinżynieria

  Termin: 23.06.2024 - 24.06.2024

  Miejsce: Kraków/Dobczyce

  Organizator: Politechnika Krakowska, PGW Wody Polskie

  Adres organizatora: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

  Tel: +48 605 245 055; +48 12 628 28 14

  E-mail: jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

  www organizatora: https://www.pk.edu.pl/

  www: http://gigw.pl/hibw-konferencja-2024/

  Główny organizator:

  Zasoby wodne Polski cechują się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmieszczenia terytorialnego. Wody w Polsce jest coraz mniej i jest ona mocno zanieczyszczona (mechanicznie, bakteriologicznie i fizykochemicznie). Aby polepszyć ten stan, należy wprowadzić strategię gospodarki wodnej dotyczącą m.in. rozwoju nowych sposobów korzystania z zasobów wodnych, obniżenia stopnia zagrożenia powodziami i suszami, rozwiązywania problemów związanych z wodami transgranicznym

 • Geoinżynieria

  Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy

  Termin: 01.07.2024 - 02.07.2024

  Miejsce: Warszawa

  Organizator: Katedra Geotechniki Instytut Inżynierii Lądowej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  Tel: 22 59 35 405

  E-mail: progeotech2024@sggw.edu.pl

  www organizatora: https://www.sggw.edu.pl/

  Główny organizator:

  Tematyka:

  Perspektywy projektowania geotechnicznego

  Wyznaczanie parametrów geotechnicznych

  Obliczenia w projektowaniu geotechnicznym

 • Wody opadowe

  Termin: 03.09.2024 - 05.09.2024

  Miejsce: Kraków

  Organizator: Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

  Adres organizatora: ul. Lindego 14, 30-148 Kraków

  Tel: +48 12 352 33 23

  E-mail: biuro@inzynieria.com

  www organizatora: inzynieria.com

  www: konferencje.inzynieria.com/gwiop2024

  Główny organizator:

  Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem chwili. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.

  Podczas Kongresu poruszymy wszystkie wątki, dotyczące omawianej tematyki: finansowy, prawny, koncepcyjny, projektowy, techniczny i technologiczny. Po to, by w możliwie najlepszy sposób odpowiadać na wyzwania, które stawia przed nami dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość.

 • Mosty

  Termin: 03.09.2024 - 05.09.2024

  Miejsce: Kraków

  Organizator: Elamed Media Group

  Tel: 885 058 815

  E-mail: m.machura@elamed.pl

  www organizatora: https://elamed.pl/

  www: https://konferencjamostowa.elamed.pl/

  Główny organizator:

  Celem konferencji jest wymiana doświadczeń projektantów, wykonawców i podwykonawców, a także przedstawicieli administracji i szkolnictwa wyższego w kontekście aktualnych problemów technologicznych, materiałowych, prawnych oraz administracyjnych w zakresie budownictwa mostowego i tunelowego.

 • Energetyka

  Targi energetyki i elektrotechniki

  Termin: 16.09.2024 - 18.09.2024

  Miejsce: Bielsko Biała

  Organizator: ZIAD Bielsko-Biała S.A.

  Tel: 33 8138232

  E-mail: wystawa@ziad.bielsko.pl

  www: https://energetab.pl/

  Główny organizator:

  ENERGETAB to największe w Polsce międzynarodowe targi nowoczesnych urządzeń i technologii dla energetyki oraz doskonałe miejsce promocji i budowy wizerunku firmy. Zakres branżowy targów ENERGETAB jest bardzo obszerny. Obejmuje zarówno urządzenia i aparaturę związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej, jak i z jej przesyłaniem i dystrybucją – na każdym poziomie napięciowym. Targom towarzyszą konferencje, seminaria i prezentacje wystawców. Jest to doskonałe miejsce dla rozmów o aktualnych kierunkach rozwoju branży oraz wdrażanych innowacjach.

 • Geoinżynieria

  Termin: 23.09.2024 - 25.09.2024

  Miejsce: Rzeszów, online

  Organizator: Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

  Adres organizatora: ul. Lindego 14, 30-148 Kraków

  Tel: +48 12 352 33 23

  E-mail: biuro@inzynieria.com

  www organizatora: inzynieria.com

  www: konferencje.inzynieria.com/gibp2024

  Główny organizator:
 • Inż. Bezwykopowa

  Nowe spojrzenie na technikę HDD

  Termin: 26.11.2024 - 27.11.2024

  Miejsce: DoubleTree by Hilton Hotel Kraków & Convention Center

  Organizator: ROE

  Adres organizatora: Kraków

  Tel: +48 601 717 600

  E-mail: roe@robertosikowicz.com

  www organizatora: https://robertosikowicz.com/

  www: https://robertosikowicz.com/konferencja-roe-2024/

  Główny organizator:

  Od roku 2014 ROE - firma konsultingowa założona w 2009 roku, która specjalizuje się w technologii wiercenia otworów kierunkowych HDD i w praktycznych aplikacjach płynów wiertniczych w otworach różnego przeznaczenia - regularnie organizuje specjalistyczną konferencję techniczną poświęconą w całości technice HDD. Dotychczas wygłoszono na niej ponad 120 oryginalnych referatów. Prelegentami są uznani europejscy specjaliści reprezentujący branżę wierceń kierunkowych. Konferencja dedykowana jest firmom wiertniczym, biurom projektowym, inwestorom, generalnym wykonawcom inwestycji rurociągowych, inspektorom nadzoru, dostawcom urządzeń, materiałów i technologii.