• Łączna długość gazociągów budowanych w ramach lądowej części Baltic Pipe wyniesie 232 km
  • Podmorska część będzie liczyć 275 km, a łącznik lądowy 41 km
  • Dostawy gazu ziemnego mają się rozpocząć w październiku 2022 r.

Wybrani wykonawcy

Gazociąg Goleniów–Ciecierzyce o długości 122 km (1 etap prac) wybuduje Budimex S.A., a w 2 etapie odcinek Ciecierzyce–Lwówek (69 km) wykona firma JT S.A.

Na wykonawcę gazociągu o długości 41 km łączącego część lądową z podmorską wybrano konsorcjum firm UAB MT Group (lider) i PPS Pipeline Systems GmbH.

Dwie tłocznie – Goleniów i Gustorzyn – wybuduje firma Max Streicher S.P.A, a taki obiekt w Odolanowie wykona konsorcjum firm Atrem S.A. (lider), JT S.A., PJP Makrum S.A. i Projprzem Budownictwo sp. z o.o.


Kryteria postępowania

Gaz-System wybierając wykonawców przeprowadził konkurencyjne postępowanie zakupowe. Podstawowe kryteria wyboru obejmowały m.in. wiarygodność i doświadczenie podmiotu przy realizacji podobnych zadań inwestycyjnych oraz wartość finansową złożonych ofert.

Wszyscy wybrani oferenci przeszli pozytywnie audyt Gaz-Systemu obejmujący badanie zdolności do realizacji zadania inwestycyjnego w zakładanym terminie oraz weryfikację dostępnych zasobów technicznych, finansowych i organizacyjnych – informuje spółka.

Projekt strategiczny

Gazociąg Baltic Pipe ma mieć 316 km długości (w tym część podmorska około 275 km, a łącznik lądowy 41 km). Będzie mógł transportować 10 mld m3 norweskiego gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 z Polski do Danii. Prace budowlane mają rozpocząć się w 2020 r., a przesył gazu ma ruszyć od października 2022 r.

To strategiczny projekt o znaczeniu międzynarodowym otwierający nowy kierunek dostaw gazu ziemnego do Polski. Realizują go polski operator systemu przesyłowego Gaz-System oraz operator duński Energinet.

Duński partner w ramach projektu wybuduje tłocznię gazu w Everdrup, rozbuduje wewnętrzny system przesyłowy i podłączy go do gazociągu Europipe II, biegnącego po dnie Morza Północnego. Polska spółka jest odpowiedzialna za wybudowanie gazociągu podmorskiego na dnie Morza Bałtyckiego, łączącego wybrzeża Danii i Polski oraz rozbudowę krajowego systemu przesyłowego.

Pierwsze dostawy już zamówione

21 października 2020 r. spółka PGNiG Supply & Trading GmbH podpisała umowę na dostawy gazu ziemnego z firmą Ørsted Salg & Service A/S, zależną spółką Ørsted A/S. Kontrakt będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 r. do 1 października 2028 r. W tym czasie do Polski zostanie dostarczone około 6,4 mld m3 surowca.

Duński system przesyłowy łączy się z niemieckim poprzez interkonektor w Ellund, a w przyszłości będzie również połączony ze złożami na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz z Polską dzięki budowanemu gazociągowi Baltic Pipe – informuje PGNiG.

Przeczytaj także: Gazociąg Gustorzyn–Wronów dostarczy gaz, gdy zabraknie dostaw z Rosji