Partnerzy portalu

Kolejny krok do budowy pływającego terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej

Opublikowano: 27-01-2023 Źródło: Gaz-System

Gaz-System otrzymał dwie decyzje lokalizacyjne dla gazociągu Gustorzyn–Gardeja. Miesiąc temu dwa takie postanowienia wydano dla odcinka Gardeja–Kolnik. Część lądowa projektu FSRU, budowy pływającego terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG ma już komplet zatwierdzonych lokalizacji.


Pływający terminal LNG. Fot. Karel/Adobe Stock Pływający terminal LNG. Fot. Karel/Adobe Stock
  • Łączna długość trzech gazociągów do obsługi pływającego terminalu LNG wynosi 250 km
  • Trwa projektowanie gazociągu podmorskiego, który połączy jednostkę FSRU z infrastrukturą lądową
  • Uruchomienie terminalu gazu skroplonego przewidziano na 2027/2028 r.

Konieczna rozbudowa systemu przesyłowego

Rozbudowa krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego jest niezbędna do jego rozprowadzenia z przyszłego pływającego terminalu LNG z jednostką FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit). Obiekt znajdzie się w Zatoce Gdańskiej w pobliżu Gdańska.

Zaplanowano gazociągi o łącznej długości 250 km:

  • Kolnik–Gdańsk – 35 km,
  • Gardeja–Kolnik o długości – 86 km,
  • Gustorzyn–Gardeja o długości – 128 km.

Źródło: Gaz-System Źródło: Gaz-System

Wzmocnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw gazu ziemnego

Program FSRU jest obecnie kluczowym elementem polityki zapewnienia ciągłości dostaw gazu dla polskich odbiorców i rozwoju stabilnego rynku gazu ziemnego w regionie. Wagę tego projektu dla naszej części Europy pokazuje przyznane niedawno przez Komisję Europejską dofinansowanie prac dla części morskiej FSRU. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych dla gazociągów Gardeja-Kolnik oraz Gustorzyn-Gardeja oznacza, że spółka może przystąpić do realizacji kolejnego etapu czyli procedowania decyzji pozwolenia na budowę – powiedział Marcin Chludziński, prezes spółki Gaz-System.


Projektowanie gazociągu podmorskiego do jednostki FSRU

W czerwcu 2022 r. operator sieci przesyłowej otrzymał pozwolenie na budowę pierwszego z trzech odcinków gazociągów lądowych tej inwestycji tj. gazociągu Kolnik–Gdańsk. Jednocześnie prace nad częścią morską projektu FSRU również postępują bardzo dynamicznie – czytamy w komunikacie.

Źródło: Gaz-System Źródło: Gaz-System

W październiku 2022 r. podpisano kontrakt z firmą Rambøll Danmark A/S na opracowanie projektu i wykonanie niezbędnych badań, m.in. tym przyrodniczych i geologiczno-inżynierskich. Wykonawca ma też uzyskać wszystkie wymagane zgody, w tym pozwolenia na budowę w dotyczących budowy gazociągu podmorskiego, łączącego jednostkę FSRU z systemem gazociągów lądowych. W listopadzie wybrano doradcę technicznego wspierającego Gaz-System w nadzorowaniu tych prac.

Pod koniec ubiegłego roku projektowi LNG Gdańsk przyznano dofinansowanie na opracowanie specyfikacji technicznej i przeprowadzenie prac projektowych dla pływającego terminalu LNG. Maksymalna kwota z instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) wynosi około 19,6 mln euro.

Pływający terminal wraz z infrastrukturą morską i lądową ma być uruchomiony w perspektywie 2027/2028 roku.

Przeczytaj także: Gaz-System – międzynarodowa współpraca dla rozwoju przesyłu wodoru

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia