• Transgraniczny korytarz przesyłu ekologicznego wodoru pomoże w redukcji emisji CO2
  • Zielny wodór ma zastąpić paliwa kopalne w przemyśle i energetyce
  • W 2023 r. powstanie wstępne studium wykonalności

Wodór – współpraca sześciu operatorów systemów przesyłowych gazu

Operatorzy systemów przesyłowych gazu (OSP) po opracowaniu koncepcji Europejskiego Szkieletu Wodorowego (ang. European Hydrogen Backbone – EHB) przystępują do działania. Będą realizować transgraniczny projekt przesyłania wodoru w ramach Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego (NBKW).

W skład zespołu wchodzą Gasgrid Finland (Finlandia), Elering (Estonia), Conexus Baltic Grid (Łotwa), Amber Grid (Litwa), GAZ-SYSTEM (Polska) i ONTRAS (Niemcy). Współpraca ma spełnić cele programu REPowerUE 2030.


NBKW ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu, a także ograniczyć import paliw kopalnych. Będzie pełnić ważną rolę w drodze do dekarbonizacji znajdujących się wzdłuż korytarza energochłonnych gałęzi przemysłu oraz społeczeństw. Wesprze działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych – wodór zastąpi paliwa kopalne stosowane w przemyśle, sektorze transportowym, elektroenergetyce i ciepłownictwie.

Wodór – dywersyfikacja dostaw energii i rozwój energii odnawialnej

Przedsięwzięcie stanie się elementem dywersyfikacji dostaw energii i przyspieszenia rozwoju energii odnawialnej. Pomoże w osiągnięciu celu UE, czyli krajowej produkcji 10 mln ton zielonego wodoru do 2030 r. Pozwoli też na transport ekologicznego surowca wytwarzanego w obszarze Morza Bałtyckiego do punktów poboru i klastrów przemysłowych w pobliżu planowanego korytarza do punktów poboru i klastrów przemysłowych oraz do państw Europy Środkowej.

Rozbudowa infrastruktury wodorowej przyczyni się do stworzenia silnego rynku dającego dostęp do konkurencyjnych odnawialnych źródeł energii. Projekt wesprze regionalne i unijne cele klimatyczne, takie jak Zielony Ład oraz pakiet Fit for 55, a także unijne strategię wodorową oraz plan REPowerEU.

W 2023 r. powstanie wstępne studium wykonalności, a na jego podstawie zostanie podjęta decyzja o kontynuacji projektu. Kolejne etapy projektu obejmą fazę projektowania, uzyskiwania pozwoleń, budowę i przekazanie do użytkowania – informuje Gaz-System.

Przeczytaj także: Pierwsza na świecie linia kolejowa z pociągami wodorowymi już działa