Od lat dostawy gazu ziemnego do Białegostoku płynęły z dwóch stron, od Warszawy i z Białorusi z gazociągu jamalskiego. Odcięcie dostaw ze wschodu spowodowało, że przez prawie rok paliwo było dostarczane jedynie od stolicy. Nowy gazociąg zabezpieczy zasilanie miasta podczas szczytowego zapotrzebowania, m.in. w sytuacji silnych mrozów, spadków ciśnienia w rurociągu czy nagłego zatrzymania przesyłu z jednego z kierunków.

W ramach zadania wykonano stację redukcyjno-regulacyjną o wydajności 120 tys. m3/godz., dwa gazociągi wysokiego ciśnienia o łącznej długości około 500 m i drogi dojazdowe z infrastrukturą towarzyszącą.

Gazociąg wybudowany za 21 mln zł w powiecie zambrowskim podłączono do systemu przesyłowego GIPL łączącego Polskę i Litwę. Dla PSG było to pierwsze przyłączenie do tego interkonektora. Z tej instalacji od strony litewskiej można dostarczać 500 mln m3 gazu ziemnego rocznie z pływającego terminalu LNG w Kłajpedzie. Druga możliwość to dostawy z rezerw Litwy, Estonii, Łotwy czy Finlandii.

Ostatnie siedem lat to dynamiczny wzrost gazyfikacji na terenie woj. podlaskiego. W 2016 r. na 118 gmin tylko 24 posiadały dostęp do gazu. Do końca 2022 r. zgazyfikowano kolejnych 19, co daje wzrost o blisko 80% – powiedział Robert Więckowski, prezes PSG.

Przeczytaj także: Opolskie – tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu będzie rozbudowana