PGNiG Upstream Norway (PUN) z Grupy Orlen ma ponad 42% udziałów w złożu Tommeliten A znajdującym się na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zasoby oceniane są na 120–180 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe), z czego udział PUN to 50-76 mln boe, w tym 6–9 mld m3 gazu ziemnego. Produkcja docelowo będzie prowadzona z 11 otworów. Do instalacji na koncesji PL 018 (jeden z najważniejszych hubów produkcyjnych) dotrze podgrzewanym gazociągiem. Tam po uzdatnieniu będzie transportowana dalej i za pomocą Baltic Pipe trafi do krajowej sieci przesyłowej.

Wydobycie ze złoża Tommeliten A to jeden z dziewięciu projektów inwestycyjnych Grupy Orlen w ostatnich dwóch latach. Ich celem jest zwiększenie produkcji błękitnego paliwa pochodzącego z morskich wód norweskich. Do końca 2030 r. ma ona osiągnąć 6 mld m3 (w 2022 r. było to 3,5 mld m3). Rezerwacja zdolności przesyłowych Baltic Pipe przez koncern wynosi 80% i w jak największym stopniu ma być pokryta surowcem ze złóż własnych. Do końca dekady może to być nawet 75%.

PUN w Norwegii prowadzi wydobycie z 18 złóż, ma udziały w 91 koncesjach. Zasoby ropy i gazu firmy przekraczają 346 mln boe.

Pozostali udziałowcy koncesji Tommeliten A to ConocoPhillips Skandinavia (operator), TotalEnergies EP Norge, Vår Energi ASA, ConocoPhillips Holdings, TotalEnergies E&P UK i ENI UK.

Przeczytaj także: Pływający terminal LNG w Zatoce Gdańskiej – dwa ważne porozumienia