Nowo powstała firma będzie kontrolować około 33 procent rynku w Japonii, niemal dwa razy więcej niż jej największy rywal - Exxon Mobil. Łączne wpływy ze sprzedaży paliwa mają przekroczyć kwotę 13 bln jenów (ponad 140 mld dol). W ten sposób, w skali światowej, korporacja osiągnie rozmiary porównywalne tylko z amerykańskimi i europejskimi gigantami.
Kolejnym czynnikiem, przemawiającym za dokonaniem fuzji, jest potrzeba zwiększenia wydajności, spowodowana głównie spadkiem sprzedaży benzyny w Japonii. Firmy zamierzają skonsolidować dziesięć spośród swoich rafinerii i zamknąć te, które nie przynoszą oczekiwanych zysków.

Ostatnią fuzją firm naftowych w Japonii na tę skalę była integracja Mitsubishi Oil i Nippon Oil w 1999 roku, w wyniku czego powstał dzisiejszy Nippon Oil. Zdaniem analityków, czwartkowa decyzja może doprowadzić do dalszych zmian na japońskim rynku paliwowym, zachęcając inne korporacje do podjęcia podobnych działań.

Nippon Oil powstała w 1888 roku, natomiast Nippon Mining - w roku 1905.