Urząd Regulacji Energetyki wezwał Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo do kolejnej korekty wniosku taryfowego pod koniec kwietnia br. Taką korektę PGNiG przesłało URE w dniu wczorajszym.

Korekta jest związana z wnioskiem złożonym do akceptacji URE 13 lutego br., w którym PGNiG proponowało obniżkę ceny gazu dla gospodarstw domowych i przemysłu o ponad 6%, ale prezes URE Mariusz Swora oczekiwał większej obniżki cen (ok. 10%).

Jeszcze w połowie kwietnia PGNiG w odpowiedzi na wezwanie Urzędu, zaproponowało obniżkę ceny paliwa gazowego w taryfie o ok. 8,5% dla odbiorców indywidualnych i o ok. 9% dla przemysłu. Podsumowując: z uwzględnieniem opłat za przesył i dystrybucję - rachunki spadłyby średnio o 3,1%.

Taryfa, którą przedstawia do zatwierdzenia prezesowi URE PGNiG, oprócz ceny gazu zawiera inne składniki - opłatę przesyłową naliczaną przez Gaz-System oraz opłatę dystrybucyjną, naliczaną przez sześciu krajowych dystrybutorów gazu. Dodatkowo PGNiG włącza do taryfy własną opłatę operatorską z tego tytułu. PGNiG proponuje, by wyliczona w korekcie wniosku taryfa była obowiązująca do końca 2010 r. Obniżki cen dotyczą gazu wysokometanowego. Dla gazu zaazotowanego proponowane stawki cen paliwa pozostają bez zmian. (PAP)