Na początku maja powstanie PGG, która przejmie kopalnie i załogę KW. Górnicy zgodzili się na zawieszenie na dwa lata wypłat tzw. czternastej pensji.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia zawarte w dokumencie ustalenia wejdą w życie z dniem 1 maja.

Nowy układ zbiorowy za dwa lata

Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy uda się osiągnąć kompromis, ponieważ jedna z organizacji związkowych sprzeciwiała się planowanym zmianom i ograniczeniem wynagrodzeń. Pozostałe warunki pracy górników nie zmienią się. Na 1 stycznia 2018 r. planowane jest wprowadzanie nowego układu zbiorowego pracy. Związkowcy zgodzili się też na łączenie wybranych kopalń oraz przekazanie części majątku wraz z załogą do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Polska Grupa Górnicza

W najbliższy poniedziałek, 25 kwietnia, oficjalnie zostanie powołany podmiot o nazwie Polska Grupa Górnicza. Do PGG zostaną przekazane kopalnie KW.

Udziały w PGG obejmą: katowicki Węglokoks, Polska Grupa Energetyczna (PGE), Energa i PGNIG Termika. Łącznie podmioty te zaangażują w nową spółkę 1,5 mld zł. Jak podkreśla resort energii, finansowo spółka zostanie wzmocniona przez (prawdopodobnie) pięć banków. Mają się one zgodzić na konwersję około 0,5 mld zł długu z tytułu obligacji na udziały w PGG.

Jeśli nie doszłoby do porozumienia, zagrożone byłyby majowe wypłaty, a Kompanii groziła upadłość. Jej zobowiązania to około 8,5 mld zł.

KW jest największym producentem węgla. Zatrudnia około 32,5 tys. osób.